Dovolba starších

Zveme Vás na členské shromáždění v rámci bohoslužby v neděli 25. 6., při kterém proběhne dovolba starších. Shromáždění rozhodne o počtu volených (staršovstvo navrhuje dovolbu dvou starších) a zvolí starší z kandidátů Jan Pešek a Jakub Müller, je též možné na hlasovací lístek napsat jiné kandidáty do počtu volených. Volí členové sboru tajnou volbou hlasovacími lístky, pro zvolení je třeba nadpoloviční počet hlasů přítomných členů s hlasovacím právem. Prosíme o modlitby za Boží vedení při volbě a pro požehnání pro službu zvolených.

Dohoda o způsobu vzájemného jednání

Jeden z kroků v cestě obnovy je iniciování dohody o způsobu vzájemného jednání. Tato dohoda by nás měla vrátit zpět k Biblickému jednání tam, kde jsme se od Božího záměru nějak vzdálili nebo cítíme, že se vzdalujeme. Může sloužit jako znovupřipomenutí důležitých principů a dohoda by měla odpovídat na otázku „Jak se k sobě budeme chovat (jak budeme spolu žít) v situacích, kdy si nebudeme rozumět a kdy spolu nebudeme souhlasit?“ – a tato situace určitě nastane nejen v dalších krocích cesty obnovy.
Jako první krok prosíme všechny přes léto o zamyšlení nad následujícími otázkami (letáček s tímto textem je k dispozici ve sboru, navrhujeme dát si letáček do své Bible), každá otázka má dvě části, z nichž obě jsou důležité:
– Co je pro mne ve způsobu jednání důležité? Kde je v tomto moje slabé místo?
– Co dokáže naše vzájemné vztahy posílit a uzdravit? Jak mohu zlepšit jednání já sám?

Na podzim plánujeme setkání, kde se budou hodit odpovědi na tyto otázky ode všech (připomínáme, že cesty obnovy se aktivně účastní i mladší od 12 let).

Audio oznámení s dalším komentářem: Pokračování textu Dohoda o způsobu vzájemného jednání

Modlitební setkání

ruceZveme Vás na další třetí pondělí v měsíci, tj. na pondělí 19. 6., k modlitebnímu setkání v čase 18:00 – 19:00 v modlitebně. Modlitební shromáždění bude věnované stavbě nové modlitebny a dalším souvisejícím věcem, sboru, a samozřejmě jako obvykle bude prostor i pro další témata, včetně těch uvedených v postním řetězci. Připomínáme adresu modlitby@cbkladno.cz, kterou obhospodařuje Honza Pešek a na kterou lze posílat náměty k modlitbám a lze se na ní přihlásit k odběru novinek souvisejících s modlitbami.

Tým pro sborovou obnovu

Po rozhodnutí pro cestu obnovy bylo uspořádáno úvodní setkání týmu pro sborovou obnovu s Pavlem Plchotem. Oblasti, na které se tým bude po dobu cca jednoho roku zaměřovat, jsou následující:
– modlitební zázemí – záležitost celého sboru, zájemci, kteří by toto měli na srdci, jsou vítaní – Jan Lukeš (vedoucí týmu)
– iniciování dohody o vzájemných vztazích – Marek Obitko
– nalezení našeho biblického příběhu – Petr Kloubek
– komunikace – Jan Lukeš
– poučení se z historie – Dana Vlková
– zprostředkování pohledu dovnitř sboru – Vanda Adamcová
– zprostředkování pohledu vně sboru – Míra Šlanc

Prosíme o modlitby a uvítáme do týmu další zájemce, tento tým je počáteční a budeme rádi, když se bude chtít jakýmkoliv způsobem přidat někdo další. Pokud Vás některá oblast zajímá, prosíme ozvěte se buď Honzovi Lukešovi nebo někomu dle seznamu výše – více se můžete dozvědět i v předchozích záznamech.

Audio oznámení: Pokračování textu Tým pro sborovou obnovu