Biblický příběh – 1. Korintským 12, 12-31

Děkujeme všem za hlasování k Biblickému příběhu v cestě obnovy – nejvíce hlasů získal následující příběh (viz též informace o hlasování):

1 Korintským 12:12 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.
13 Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
14 Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Pokračování textu Biblický příběh – 1. Korintským 12, 12-31

Nedělní setkání mužů – Čelechovice

muziZveme všechny muže na nedělní setkání mužů 3. 12. v Čelechovicích. Sejdeme se v 15:00, doporučujeme si vzít přezuvky. Stejně jako posledně nemusíme mít starosti ohledně stravy, jen prosíme o přihlášení, ať víme, s čím počítat. Zveme všechny muže – kdo plánujete jet, prosím dejte vědět Karlovi Kuchařovi (kar.kuchar@seznam.cz), který Vám také upřesní místo setkání. Na dopravě do Čelechovic a zpět se lze domluvit, opět stačí dát vědět pro domluvu odvozu, určitě se najde někdo, kdo by Vás vzal.

Z besídky


Ondra Grabmyler: S dětmi jsme si četli z Bible příběh o vzkříšení syna vdovy z Naim (Lk 7:11-17). Na tomto příběhu je vidět Ježíšův soucit s trpícími (byl hluboce pohnut). Stejně tak je i vidět obrovská Ježíšova moc, když může vzkřísit mrtvého, a tudíž Pán Ježíš může zachránit i nás uprostřed našich těžkostí ať už ve škole, s kamarády, v rodině, ale i dospěláky v práci atd. Nakonec jsme si s dětmi celý příběh zahráli jako scénku 🙂

Další vyslyšené modlitby

rucePo vyslyšení modliteb za Petra (propuštění ze Súdánského vězení) a za Bena (uzdravení z těžké nemoci) se můžeme radovat z dalších vyslyšených modliteb (viz postní řetězec).

Manželé Jaškovi se mohli setkat na půdě senátu ve Washingtonu s propuštěnými bratry Hasanem a Abdel Munimem, kteří byli vězněni spolu s Petrem Jaškem. Bylo to velmi dojemné setkání i s manželkou bratra Hasana. Kongresman Tom Garrett jim vyjednal azyl v USA.

Vlasta Š. je dle krevních zkoušek uzdravená z agresivní rakoviny, i díky rychlému jednání lékařů (většinou se čeká v pořadníku a čas jde proti). Mohla celé období prožívat pokojně a nyní se jí vrací předchozí vitalita.

Děkujeme všem za modlitby a chvála Pánu za Jeho moc!

Časopis Brána pro další rok

Opět se lze přihlásit k odběru časopisu Brána prostřednictvím našeho sboru – zájemci prosím kontaktujte manžele Lážnovské starší (777 106 562) do konce druhého týdne v listopadu. Při odběrech přes sborové distributory je díky hromadnému zasílání levnější poštovné a nyní je vhodná příležitost si časopis objednat od začátku roku 2018.

O časopisu z webu:
Pokračování textu Časopis Brána pro další rok

Modlitební štafeta

ruceZveme Vás k připojení se do modlitebního řetězce 4. – 5. listopadu. Ze soboty na neděli (kdy budeme slavit Večeři Páně) bude probíhat modlitební štafeta. Zapojit se může kdokoliv, modlit se budeme po domovech, registrujte se prosím na http://modlitby.cbkladno.cz/ – na Váš uvedený e-mail Vám přijde telefon modlitebníka po Vás, kterého prosím kontaktujte pro předání štafety ke konci Vámi rezervovaného času. Štafeta bude probíhat od soboty 18:00 do neděle 9:00. Upozorňujeme též na společnou modlitební chvíli před nedělní bohoslužbou od 9:30 v modlitebně a na probíhající postní řetězec, též zveme k zapojení.