Sdílejte s ostatními!

Celý měsíc únor probíhá „28 dnů vděčnosti, modliteb a půstu“ – zveme Vás k zapojení, toužíme po tom být společně blíže Bohu. Každý den si můžeme přečíst kapitolu z Matoušova evangelia, uvědomit si, za co chceme poděkovat, za co prosit, za koho se přimlouvat – více viz popis akce. Těšíme se, jak společně vyjádříme Bohu vděčnost!