Pozvánka na kurs Efektivní vyučování dětí I

Srdečně Vás zveme na kurs „Efektivní vyučování dětí I“ pořádaný Dětskou misií ve sboru CB Kladno. Kurs se bude konat ve třech blocích pátek 16:30-20:00 a sobota 8:30-18:00, v dubnu 2018 v termínech 6.-7., 20.-21. a 28. (poslední termín je jednodenní). Prosíme zájemce o přihlášení na stránkách dětské misie (přihláška) nejpozději do 26. března 2018, prosím nenechávejte přihlášení na poslední chvíli, další informace jsou v přiloženém letáčku a více se také lze dozvědět od Pavly Krčové. Zveme všechny zájemce i z okolí Kladna, podmínky účasti naleznete níže, pro účast není třeba být ze sboru CB Kladno.

Další informace: Pokračování textu Pozvánka na kurs Efektivní vyučování dětí I

Pozvánka na předvánoční výlet – Braškov Valdek

Zveme Vás na převánoční procházku hezkou zimní přírodou, která se bude konat v sobotu 9. 12 od 9:30. Zveme všechny věkové kategorie a věříme, že to bude zábava a odpočinek v hektickém čase. V plánu je i opékání buřtů ve volné přírodě. Kdo se chcete zúčastnit, dejte prosím nejpozději do čtvrtka 7. 12. vědět Ondrovi Grabmylerovi (ondrej.grabmyler@gmail.com, 604530169), pro každého přihlášeného bude zajištěný buřt. K buřtu bude i chleba, ale pití si prosím zajistěte sami.

Trasa: Pokračování textu Pozvánka na předvánoční výlet – Braškov Valdek

Podpora Diakonie CB

První klubová pojišťovna spouští nový projekt finanční pomoci neziskovým organizacím, mezi nimiž je i Diakonie CB. Projekt využívá specifik modelu této pojišťovny, která na konci každého roku vrací lidem peníze, které nevyužije na výplatu škod. Navíc při rozšiřování základny spoléhá na své členy, kteří mají možnost do pojišťovny zvát své přátele a známé. Ti, kdo někoho pozvali, dostávají tzv. přátelské body, díky nimž mají na konci roku vyšší odměnu. Nyní pojišťovna otevírá možnost, aby se k ní noví členové připojili přes webové stránky neziskových organizací. Za každého člena, který do pojišťovny přijde přes stránky spojené s CB dostane Diakonie CB jednorázově 500 Kč a dále každoročně 8 až 12% z pojistek, na kterých nebude v daném roce vyplacena škoda. Více detailů je k dispozici na stránkách CB, připojit se můžete tlačitkem Připojte se na stránkách První klubové.

Pozvánka na adventní neděle

Srdečně Vás zveme na adventní neděle, kdy bude probíhat série kázání s vánočními tématy – vždy od 10:00 v naší sborové budově. Vánoční bude i atmosféra – před bohoslužbou lze posedět u čaje nebo kávy a po bohoslužbě bude možnost si dát něco dobrého a v případě zájmu si popovídat s ostatními. Zveme všechny, přijďte se podívat a pozvěte též své známé – začínáme 3. prosince.

Témata jsou následující:
3. 12. Začalo to v Betlémě
10. 12. Nejsi sám!
17. 12. Muž, který přišel zachránit svět
24. 12. Vánoční dar
31. 12. Ježíš, to je on

Těšíme se na Vás! Plakátek: Pokračování textu Pozvánka na adventní neděle

Biblický příběh – 1. Korintským 12, 12-31

Děkujeme všem za hlasování k Biblickému příběhu v cestě obnovy – nejvíce hlasů získal následující příběh (viz též informace o hlasování):

1 Korintským 12:12 Tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všecky údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem.
13 Neboť my všichni, ať Židé či Řekové, ať otroci či svobodní, byli jsme jedním Duchem pokřtěni v jedno tělo a všichni jsme byli napojeni týmž Duchem.
14 Tělo není jeden úd, nýbrž mnoho údů. Pokračování textu Biblický příběh – 1. Korintským 12, 12-31