Hesla pro Sbor Církve bratrské v Kladně na rok 2011

Sdílejte s ostatními!

bibleSbor
Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Ef. 4,2-3

Mládež
Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána. Pláč Jer. 3,22-23

Dorost (PECKA)
Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Ef 4,32

Obři
Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Žd 10,18

Besídka
Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Přísloví 3,3