Audio ze sborové dovolené

Sdílejte s ostatními!

Během sborové dovolené jsme během večerního posezení probírali postupně takzvaných sedm smrtelných hříchů. Na začátku byl vždy obecný úvod a poté následovala diskuse. Zvukové záznamy z úvodů k jednotlivým hříchům si můžete poslechnout na našem webu: pýcha, smilstvo či nečistota, hněv, závist, lakomství a lenost. Na obžerství či nestřídmost se v omezeném počtu večerů nedostalo, ale tento hřích byl probírán částečně během posledního odjezdového dne :-).