Záznam z Víkendu duchovní obnovy

Sdílejte s ostatními!

volaniZde jsou k poslechu nebo ke stažení k dispozici pohromadě záznamy z Víkendu duchovní obnovy 29. – 31. 8. 2014 s mottem „Přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám“ (Jakub 4,7).

Áda Adamec připravil CD se záznamem celého víkendu, pokud o CD máte zájem, prosím obraťte se na něj.

 

 

Záznamy:
Petr Šimmer: Pokora je opak nadřazenosti
Petr Šimmer: Duchovní boj
Petr a Vlasta Šimmerovi: Boží vůle je, aby každé manželství byl šťastné
Pavel Hošek: Jaké místo má Bible v duchovním životě
Pavel Hošek: Co je to „Boží blízkost“ a jak ji hledat
Pavel Hošek: Život v Boží přítomnosti
Petr Šimmer: Nové nadechnutí
Pavel Hošek: Proudy živé vody
Petr Šimmer: Kdo je unavený, pojď ke kříži