7 dní modliteb – „Modlíme se za rodiny“

Sdílejte s ostatními!

7-dni-modlitebPoslední týden před adventem se chceme sjednotit na modlitbách, v rámci celocírkevní akce 7 dní modliteb s letošním tématem „Modlíme se za rodiny“. Společné modlitby budou probíhat od neděle 23. listopadu 2014 do první adventní neděle. Náměty na denní modlitby budou též na tomto webu (s odkazy na našem facebooku a twitteru, viz též facebooková akce).

Nejen v CB Kladno budeme mít každý den před sebou tři oblasti k modlitbám:

  1. modlitby za potřeby církve
  2. modlitby za náš sbor
  3. modlitby za jednotlivé rodiny a jednotlivce našeho sboru

Můžete se modlit kdekoliv a kdykoliv. Sami, společně jako manželé, celé rodiny, nebo s přáteli, které pozveme k sobě domů.

Ale protože je dobré vědět, že se někde jinde modlí další, že jsme v modlitbách spojeni, navrhujeme (pokud je to pro Vás možné) modlit se v těchto hodinách:

  • v 9-10 hodin pro ty, kteří vstávají později
  • v 16-17 hodin pro ty, kteří mají čas odpoledne
  • v 21-22 hodin pro ty, kteří se celý den nezastaví

Jak se modlit?

S prosbami je potíž, znají to všichni, kdo se někdy modlili, tedy za něco prosili. Vždycky to „nefunguje“, tzn. nesplní se naše přání. Křesťanství ale není pohádka, aby se v něm plnila přání. Ani modlitba není automat na splněná přání. Nevíme, jak se bude odvíjet situace, v níž za něco prosíme. Mnozí jsou na pochybách, zda se modlí za správné věci. Ale i když něco vypadá z lidského pohledu úplně katastrofálně, je to možná právě průběh druhého dějství, který má ve třetím naprosto nečekané a dobré vyústění. Bůh nenechá nikoho bez pomoci. Nikomu nestraní, každý člověk je mu drahý.

Na druhé straně, když budeme pokračovat v obrazu divadelního představení – i z toho druhého dějství známe pojem vyslyšených modliteb, které přednášeli docela obyčejní lidé s prostou vírou. Ale určitě to není tak, že by se někdo modlil kvalitně, a tak dostal na rozdíl od toho, kdo to neumí. V modlitbě se na výkon naštěstí nejede.

Rozhodně ale není jedno, jestli se člověk modlí nebo ne. I když na věřícího nebo hledajícího člověka přijdou pochybnosti, má cenu modlit se i s tím, že mnohé nechápu. V každém případě vede prosebná modlitba k uvědomění si vlastní situace a k prohloubení vztahu k Bohu, který je trvale nakloněn svému stvoření. A tak prosebná modlitba nevede k „žebrácké“ podřízenosti, ale vede k vnitřní svobodě, kterou zjednal člověku Boží Syn, Pán Ježíš Kristus.

Můžeme pak v každé situaci věřit, že nám Bůh skrze Krista nabízí spásu – záchranu života. A že díky společenství s Ním máme možnost zvítězit nad zlem. Neboť on jednou provždy moc zla ve svém zmrtvýchvstání zlomil.

(Zdroj)