Půst začátkem roku 2016 – postní řetězec

Sdílejte s ostatními!

pustZveme Vás k zapojení se do půstu začátkem roku 2016 (související kázání). Můžete se rezervovat do postního řetězce na http://modlitby.cbkladno.cz/pust/ – rezervujete si vždy den (nebo více) s tím, že půst začíná předchozího dne v 8 hodin večer a končí v „můj rezervovaný den“ v 8 večer (celkem tedy 24 hodin). Postní řetězec začíná nedělí 3. 1. a končí nedělí 24. 1. (pokud je již obsazený první sloupec a chcete se tento den zúčastnit, napište se prosím do druhého sloupce, podobně se třetím sloupcem), obě neděle bude bohoslužba s Večeří Páně. Ke konci řetězce se budou konat modlitby 24/7 v modlitebně, již si také můžete rezervovat čas.

Doporučení k půstu:

  • začít půst večer modlitbou a čtením Písma
  • přes den si vyčlenit několik chvil k modlitbám
  • večer ukončit půst rekapitulací a modlitbami
  • naslouchat Bohu, možná Vám dá poselství pro Vás, nebo pro sbor

Témata k modlitbám:

  • Osobní prosby: za sebe, za své manželství, děti, rodinu a její potřeby
  • Boží vedení pro celý rok 2016, jednota sboru a duchovní růst
  • stavba modlitebny
  • za konkrétní bratry a sestry, které Vám Duch Svatý položí na srdce
  • k těmto modlitbám přidejte i další prosby a díky, jak Vás Duch Svatý povede