Tábor Obrů a Orlů 2016 – Přihlášky

Sdílejte s ostatními!

davidZveme děti ve věku do cca 9 let na letní stanový tábor na téma „Král David“. Tábor se bude konat na tábořišti v Košátkách (instrukce k dopravě budou upřesněny) v termínu sobota 9. 7. – středa 13. 7. 2016. Mladší děti se mohou zúčastnit v doprovodu rodičů. Přihlašujte se prosím na http://bit.ly/Kosatky2016.

Cena (platí se na místě při příjezdu, přihláška je z tohoto důvodu závazná):
– děti od 4 let (včetně): 800Kč
– děti menší než 4 roky (účastní se programu): 500Kč
– mimina/kojenci (s vlastním jídlem a programem): zdarma
– dospělí: 200Kč
– mládežníci/pomocníci (po domluvě s organizátory): 100Kč
– druhý a každý další platící sourozenec má slevu 100Kč

Pokud je pro Vás cena překážkou účasti, prosím uveďte tento fakt do poznámky v přihlášce. Spojíme se s Vámi a budeme se snažit najít sponzory, abychom Vám mohli nabídnout účast za jiných cenových podmínek.

Příjezd: sobota 9. července po obědě (čas bude upřesněn)
Odjezd: středa 13. července odpoledne
(pokud nemáte pro děti možnost odvozu, dejte prosím vědět, odvoz na tábořiště a zpět můžeme po osobní domluvě zajistit)

Ubytování bude ve stanech s podsadou, které budou na místě. Pokud máte hodně malé děti nebo nechcete spát ve stanu s podsadou, můžete zvážit též svůj stan (děti v něm v noci nemohou spadnout).

Přihláškou též udělujete souhlas k pořizování fotografií z tohoto tábora a s jejich uveřejněním na webových stránkách CB Kladno.

Na místě podepíšete prohlášení o bezinfekčnosti do připraveného formuláře („Prohlašuji, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel…), lékař nenařídil změnu režimu, okresní hygienik ani ošetřující lékař dítěti nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních dvou týdnech do styku s osobami, které by onemocněly přenosnou nemocí. Léky, které dítě užívá, případně existující omezení vyplývající ze zdravotního stavu dítěte, jsem písemně uvedl(a) v závazné přihlášce a informoval(a) předem zdravotníka letního tábora. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.“) a souhlas s případným zdravotním zásahem během tábora („Souhlasím s tím, aby mé dítě bylo v případě akutních úrazů (zlomenina apod.) či nemocí (zánět slepého střeva apod.) ošetřeno v nemocničním zařízení. Kontakt na zákonné zástupce během konání tábora je možný na těchto telefonních číslech: (rodiče, příp. jiní příbuzní, kteří jsou schopni v případě zdravotních či jiných problémů zajistit jeho odvoz)“).

Dále je třeba vzít kartičku pojišťovny (může mít u sebe doprovázející rodič; pokud jede dítě samo, stačí dodat alespoň kopii této kartičky).

Co dále s sebou:
– oblečení pro horko i zimu (úměrně počasí)
– spacák a karimatku, případně polštářek
– hygienické potřeby
– ešus (aby měl každý z čeho jíst)
– pevné boty, sandály, holinky, boty do sprchy
– spray na klíšťata
– krém na opalování
– pláštěnku
– plavky
– sáček nebo tašku na špinavé prádlo
– baterku nebo čelovku, případně včetně náhradních baterií
– označenou láhev na pití
– nějakou super čepici 🙂

A samozřejmě dobrou náladu 🙂

Mobily prosím s sebou dětem nedávejte, pokud jim budete chtít zavolat, pak můžete na čísla vedoucích (bude upřesněno).

Dotazy, připomínky a komentáře můžete směřovat na e-mail marek@obitko.com nebo na mobil 605 356 633 (Marek Obitko). Můžete pozvat i své známé.