Hesla pro náš sbor na rok 2017

Sdílejte s ostatními!

biblePo začátku roku si vždy při nedělním shromáždění losujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vylosovat heslo pro sebe.

Heslo pro rok 2017 pro sbor zní (související kázání):
Koloským 4,2 V modlitbách buďte vytrvalí…

Další vylosovaná hesla zní následovně:

Staršovstvo
Matouš 5,7 Blaze milosrdným, neboť oni dojdou milosrdenství.

Diakonie (Zábradlí)
Koloským 3,17 Všechno, co činíte a mluvíte, dělejte tak, jak by to na vašem místě dělal Kristus.

Besídka
1. Tesalonickým 5,16-18 Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

Mládež
Římanům 10,10 Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení.

iStreet
1. Janův 5,14 Máme v něho pevnou důvěru, že nás slyší, kdykoliv o něco požádáme ve shodě s jeho vůlí.

Maják
Matouš 5,5 Blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví.

Orli
Žalmy 46,2 Bůh je naše útočiště, naše síla, pomoc v soužení vždy velmi osvědčená.

Obři
Filipským 4,4-5 Radujte se a důvěřujte Pánu, radujte se zas a znovu. Myslete na brzký Kristův návrat!