Pokračování postního řetězce a modliteb

Sdílejte s ostatními!

pustDěkujeme všem, kdo se zapojili do postního a modlitebního řetězce za Petra, doopravdy si vážíme toho, že se do řetězce zapojilo i plno účastníků mimo náš sbor, mnoho z Vás pravidelně. Nyní máme radost, že se Petr vrátil a že Pán Ježíš tyto modlitby vyslyšel.
Chtěli bychom ale v řetězci pokračovat, stejně jako ve společných modlitbách ve 20:00 večer a při shromáždění. Nyní se společně modlíme za propuštění dvou pastorů, kteří byli uvězněni spolu s Petrem a odsouzeni na 12 let vězení. Modlíme se také za uzdravení Benjamina, který prodělává těžký zánět slinivky. Další modlitební náměty můžete posílat na modlitby@cbkladno.cz – náměty budou postupně zařazovány.
Zveme Vás tedy k zapojení do postního řetězce – při registraci si rezervujete vždy den (nebo více) s tím, že půst začíná předchozího dne v 18 hodin večer a končí v „můj rezervovaný den“ v 18 hodin večer (celkem tedy 24 hodin). Ke konci půstu prosím kontaktujte účastníka za Vámi pro předání štafety, kontakt Vám přijde mailem. Pokud je již vámi vybraný den rezervovaný, můžete se i tak na daný den přidat do maximálního počtu tří účastníků pomocí + za jménem.

Doporučení k půstu:

  • začít půst večer modlitbou a čtením Písma
  • přes den si vyčlenit několik chvil k modlitbám
  • večer ukončit půst rekapitulací a modlitbami
  • naslouchat Bohu, možná Vám dá poselství