Výroční členské shromáždění

Sdílejte s ostatními!

lideJak již bylo oznamováno ve sboru, zveme Vás na výroční členské shromáždění příští neděli 18. 3. Na dopolední bohoslužbu navážeme občerstvením a výročním členským shromážděním. Na programu bude ohlédnutí za rokem 2017, včetně např. zprávy o hospodaření, o práci staršovstva, diakonie, dětských klubů a pohledu na duchovní stav sboru. Součástí tohoto setkání bude samozřejmě i diskuse. Prosím, modlete se za Boží vedení. Výroční členské shromáždění je jako vždy otevřeno i všem přátelům, kteří členy našeho sboru nejsou, ale nachází mezi námi duchovní domov.