Naše společná dohoda o vzájemné komunikaci

Sdílejte s ostatními!

Po sběru informací, několika diskusích (a malém hlasování v týmu obnovy) máme jako sbor v rámci cesty obnovy dokument s názvem „Naše společná dohoda o vzájemné komunikaci“ (dříve dohoda o způsobu vzájemného jednání). Modleme za naplnění těchto bodů v našem sboru s Boží pomocí a snažme se dle nich jednat především sami, ale nebojme se upozornit ostatní, pokud dle nich nejednají. Budeme rádi, pokud se alespoň na některé body zaměří některé kázání.

Body dohody:
1. Pokud chci s někým něco vyřešit, budu s ním komunikovat, nebudu jednat za zády druhého, ani bych neměl dopustit, aby nedořešení dané věci poznamenalo naše vztahy.
2. Budu respektovat osobnost druhého, dám mu svobodu v nepodstatných věcech.
3. Při jednání budu nejprve trpělivě naslouchat a budu se snažit druhého pochopit, bez unáhleného odsuzování.
4. Budu jednat v pravdě a v lásce – je důležitá jak upřímnost, tak laskavost.
5. Dobrým vztahům se budu věnovat i mimo nedělní bohoslužbu, společným časem například při návštěvách nebo při společné službě.
6. Při mém jednání budu následovat Bibli, s modlitbou, pokorou a vědomím, že jen Bůh dokáže proměňovat nás a naše vztahy.