Stano Štrunc – pozvánka

Sdílejte s ostatními!

Zveme Vás na neděli 26. 8., kdy bude u nás ve sboru v rámci nedělní bohoslužby od 10:00 kázat Stano Štrunc.

Více o sobě píše zde:
Stal se znovuzrozeným křesťanem v květnu v roce 1994 v metodistickém sboru v Plzni na Lochotíně.
V roce 1997 odpověděl na Boží povolání a odešel do Brna studovat na biblickou školu Slova Života. Zde studoval základní biblické studium, historii církve, misiologii, základy teologie a vůdcovství v místní církvi.
Po vystudování biblické školy Slova Života v Brně se stal misionářem na jižní Moravě a cestujícím evangelistou. Po návratu z Moravy do Plzně byl pomocným kazatelem pastorem mládeže v Křesťanském Centru Logos v Plzni. Zde při své službě také pomohl přeložit knihu od korejského teologa z angličtiny do češtiny, popisující historii probuzení na Korejském poloostrově.
V roce 2003 se Standa přestěhoval z Plzně do Prahy, kde se stal členem zakládajícího týmu Církve bez hranic (Apoštolská církev) pod vedením pastora Stanislava Bubika. Zde byl pomocným služebníkem a starším sboru. Zároveň se stal vedoucím modlitební služby pro Církve bez hranic v České republice.
Ke konci roku 2005 se přestěhoval do Velké Británie, kde se stal misionářem mezi českou a slovenskou romskou komunitou. Nejdříve žil v Cardiffu, hlavním městě Walesu, a později se přestěhoval do Londýna. V Londýně pracoval na plný úvazek ve sboru Kensington Temple/London City Church. V tomto londýnském sboru Standa vystudoval jejich tréninkový program pro vedoucí.
V roce 2007 se Standa oženil se Sarah Jane, rodilou angličankou, a společně se přestěhovali na jihovýchod Anglie.
V roce 2011 odjel do Pensylvánie v USA, kde vystudoval kurz pro misionáře a vedoucí – ZOE International Leadership Seminar.
Mezi lety 2011 a 2012 pak Standa absolvoval dvouleté studium Systematické a biblické teologie na Logos Bible Institut v Londýně.
V červnu 2013 přijali Standa & Sarah Jane Boží povolání, aby se stali misionáři v Dream Centre v Los Angeles v USA. V tomto centru měli na starost celé oddělení, ve kterém se lidé zotavovali z různých závislostí. Standa zároveň vyučoval každý týden pravidelně v biblické škole v tomto centru. Dream Centrum je největší křesťanský rehabilitační/učednický program svého druhu v USA.
Po návratu z USA Standa pokračuje v misijní práci ve Velké Británii, v Evropě (především v ČR a na Balkáně) a někdy i v USA.
Vyučuje, mentoruje a trénuje pastory a pomáhá při zakládání sborů. Dostává pozvání do křesťanských rádiových stanic v USA a ve Velké Britanii.
Společně se svou ženou mají také svoji vlastní službu, popsanou na jejich webových stránkách, a přijímají pozvání ke službě na různá místa.
Standa je zkušený kazatel Božího slova, evangelista, misionář a mentor v učednictví a vůdcovství. Jeho touhou je vidět lidi ze všech národů, jak se stávají silnými učedníky Pána Ježíše Krista, pevně zakotveni na Božím slově.