Building Bridges – Zacheův strom

Sdílejte s ostatními!

Chtěli bychom Vám představit program Building Bridges – Zacheův strom, kde je možnost se zapojit ve věznici Vinařice do projektu setkání viníků a obětí. V neděli 2. 9. v rámci bohoslužby vystoupí Lenka Hellerová a projekt představí – zájemce (muže) o tuto službu uvítáme.
Program vychází z modelu setkání mezi oběťmi a pachateli, kde se setkává skupina pachatelů a skupina lidí, kteří nejsou oběťmi právě těchto pachatelů. Obětí či poškozeným tu máme na mysli kohokoliv, komu se v minulosti přihodil jakýkoliv potrestaný či nepotrestaný čin, který způsobil psychickou či hmotnou újmu. Do projektu jsou pečlivě vybíráni pachatelé trestných činů, zejména ti, kteří chtějí začít žít pěkným životem a nevracet se zpět do výkonu trestu. 5 – 8 týdenní kurz probíhá uvnitř věznice, vždy jednou týdně 3 hodiny odpoledne či v podvečer, a je tvořen skupinovými diskusemi za pomoci zkušených facilitátorů. Více se lze dozvědět v přiloženém popisu programu.