Základy pro mladší

Sdílejte s ostatními!

Od neděle 18. 11. budou probíhat základy křesťanství pro mladší ve formě tématického povídání a následné diskuse v malé skupince. Cílem je mimo jiné rozvinout přípravu před křtem, která probíhala pro mladší křtěnce před křty v červnu, předpokládáme ale účast i dalších v podobném věku (zhruba kdo opustil nebo brzy opustí besídku). Setkání se bude konat v místnosti iStreetu (Dům techniky), začátek bude vždy v 9:45 a konec bude sladěn s koncem bohoslužby. Setkávání bude pokračovat vždy jednou za cca 3-4 týdny. Další informace (včetně přihlášení) lze získat u Honzy Peška (pesekj@gmail.com, 608 011 125).