21 dní vděčnosti, modliteb a půstu

Sdílejte s ostatními!

Zveme Vás k připojení se do 21 dní vděčnosti, modliteb a půstu! Chtěli bychom se po tuto dobu od 4. do 24. února společně soustředit na Boha více tím, že si vyhradíme více času na vyjádření vděčnosti, na modlitby a na půst. Půst se v tomto případě týká něčeho, co si chci já sám na měsíc odepřít jako výraz vděčnosti – je to jen závazek mezi mnou a Bohem. Budeme si společně číst Janovo evangelium (má 21 kapitol) a můžeme si každý den pro sebe napsat, za co jsme vděční, za co prosíme, za koho se přimlouváme a co nás ze čtení Bible oslovilo. Těšíme se, jak společně vyjádříme Bohu vděčnost!

Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věků! Amen. (Efezským 3,20-21)

Více informací (viz též brožurka):

Vděčnost
Je toho tolik, co mi Bůh dal, dává a co pro mne připravil. Každý den si připomeň alespoň jednu věc, za kterou chceš Bohu poděkovat. Zaznamenej si ji, a když budeš mít příležitost, pověz o ní druhým.

Modlitby
Chci se soustředit na osobní modlitební život. Každý den si vyhradím konkrétní čas na modlitby, a zároveň budu celý den „na příjmu“. Každý den si poznamenám jednoho věřícího člověka (nebo rodinu) a jednoho nevěřícího (nebo rodinu), budu se za ně průběžně celý den modlit, žehnat jim a možná mi Bůh ukáže jak jim projevit zájem, lásku nebo praktickou pomoc.

Společná modlitební témata
Stavba modlitebny, nový kazatel, duchovní jednota sboru.
Jak oslovit společnost v které žijeme.
Do jaké služby Bůh volá mne.

Půst
Smyslem půstu je přiblížit se Pánu Ježíši. On se za nás obětoval. Co jsem ochoten si v tuto odepřít, obětovat pro něj jako výraz vděčnosti? Je to intimní závazek mezi mnou a Bohem.

Jak se postit?
Chci se zúčastnit půstu celých 21 dnů. Čeho se zřeknu? Tak například: alkohol, káva, sladkosti, maso, televize, Facebook, YouTube, filmy… Ušetřený čas věnuji modlitbě a Bibli, ušetřené peníze mohu dát na stavbu modlitebny, nebo potřebným. Bůh mi jistě ukáže komu. A pokud se rozhodnu některý z dnů se postit i od jídla, pak se přihlásím do postního řetězce.

Jdu do toho…
Své poděkování nebo prosby mohu též zveřejnit na „zdi vděčnosti“ v modlitebně:

Denně si můžeme doplnit (v brožurce nebo jinak)
Biblické studium: Janovo evangelium, kapitola 1-21
Vděčnost: dnes Bohu děkuji za …
Prosba: dnešní den prosím za …
Přímluvy: za mého bratra nebo sestru v Kristu …
Přímluvy: za mého nevěřícího kamaráda/kamarádku …
Bible: Biblický verš pro dnešní den, který mě oslovil …

Společně začínáme 4. února, připojit se můžete kdykoliv, a když se nám třeba některý den nepovede, pokračujme dále i tak 🙂

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. (Filipským 1,9-11)