Objevování učednictví – pozvánka

Sdílejte s ostatními!

Poznámka: vzhledem k účasti na prvním setkání je tento běh kurzu obsazený – více lidí by znamenalo menší zapojení všech v diskusi. V případě zájmu bude kurz zopakovaný.
Srdečně Vás zveme na kurz Objevování učednictví. Tento kurz bude probíhat 8 týdnů od neděle 22. září do neděle 17. listopadu (v neděli 27. 10. setkání nebude), vždy večer v čase 17:30-19:00, v budově CB Kladno. Kurz je určený pro každého, kdo je křesťanem a chce růst ve vztahu s Kristem. Kurz je založený na listu Filipským, k dispozici bude sešitek pro individuální potřebu. Průvodci budou Marek Obitko (605356633), Zdeněk Mann a Daniela Obitková. Těšíme se na Vás!

Z popisu kurzu:
Kurz Objevování učednictví vám dává čas a prostor k tomu, abyste se zamysleli nad tím, co to opravdu znamená žít křesťanský život. Hodně lidí čte Bibli, modlí se, chodí do kostela a předává evangelium, ale nikdy se nestane opravdovými učedníky. To co potřebujeme je, aby naše srdce byla uchvácena Kristovou láskou překonávající všechna naše očekávání. Tento osmitýdenní kurz je zaměřen na studium Pavlova listu Filipským a jeho volání, abychom cele žili pro Krista. Je určen těm, kdo začínají žít křesťanský život, i těm, kdo by si rádi věci „osvěžili“, ať už chodí s Kristem jakkoliv dlouho. Je obzvlášť vhodný pro nové věřící.
Témata jednotlivých setkání:

  1. Jistota v Kristu
  2. Život v Kristu
  3. Společně v Kristu
  4. Proměněni Kristem
  5. Spravedliví v Kristu
  6. Poznání Krista
  7. Radost v Kristu
  8. Spokojeni v Kristu