29 dní vděčnosti, modliteb a půstu

Sdílejte s ostatními!

Zveme Vás k připojení se do 29 dní vděčnosti, modliteb a půstu! Chtěli bychom se po tuto dobu od 1. do 29. února společně soustředit na Boha více tím, že si vyhradíme více času na vyjádření vděčnosti, na modlitby a na půst. Půst se v tomto případě týká něčeho, co si chci já sám na měsíc odepřít jako výraz vděčnosti – je to jen závazek mezi mnou a Bohem. Budeme si společně číst Skutky apoštolské (mají 28 kapitol) a můžeme si každý den pro sebe napsat, za co jsme vděční, za co prosíme, za koho se přimlouváme a co nás ze čtení Bible oslovilo. Poslední den, 29. února, můžeme věnovat osobní rekapitulaci celého období a přečíst si Žalm 33 – a také návštěvě večera chval. Těšíme se, jak společně vyjádříme Bohu vděčnost!

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Filipským 4,6)

Více informací (viz též brožurka pro oboustranný tisk, případně bez úpravy pro tisk do brožurky):

Vděčnost
Je toho tolik, co mi Bůh dal, dává a co pro mě připravil. Každý den si připomeň alespoň jednu věc, za kterou chceš Bohu poděkovat. Zaznamenej si ji, a když budeš mít příležitost, pověz o ní druhým.

Modlitby
Chci se soustředit na osobní modlitební život. Každý den si vyhradím konkrétní čas na modlitby, a zároveň budu celý den „na příjmu“. Každý den si poznamenám jednoho věřícího člověka (nebo rodinu) a jednoho nevěřícího (nebo rodinu), budu se za ně průběžně celý den modlit, žehnat jim a možná mi Bůh ukáže, jak jim projevit zájem, lásku nebo praktickou pomoc. Třeba mohu mít na mysli jednoho člověka více dní.

Společná modlitební témata
– Duchovní jednota sboru, nový kazatel, stavba modlitebny.
– Jak oslovit společnost, ve které žiji.
– Do jaké služby Bůh volá mne.

Půst
Smyslem půstu je přiblížit se Pánu Ježíši. On se za nás obětoval. Co jsem ochoten si v tuto dobu odepřít, obětovat pro něj jako výraz vděčnosti? Je to intimní závazek mezi mnou a Bohem.

Jak se postit?
Chci se zúčastnit půstu celých 29 dnů. Čeho se zřeknu? Tak například: alkohol, káva, sladkosti, maso, televize, Facebook, YouTube, filmy… Ušetřený čas věnuji modlitbě a Bibli, ušetřené peníze mohu darovat, Bůh mi jistě ukáže komu. Můžu se též rozhodnout se některý den postit od jídla.

Jdu do toho…
Své poděkování nebo prosby mohu též zveřejnit na „zdi vděčnosti“ v modlitebně, v modlitební aplikaci Echo, na Facebooku v události 29 dní vděčnosti, …

Denně si můžeme doplnit (v brožurce nebo jinak)
Biblické studium: Skutky apoštolské, kapitola 1-28
Co mne oslovilo: …
Vděčnost: dnes Bohu děkuji za …
Prosba: dnešní den prosím za …
Přímluvy: za mého bratra nebo sestru v Kristu …
Přímluvy: za mého nevěřícího kamaráda/kamarádku …

Společně začínáme 1. února 2020, připojit se můžete kdykoliv, a když se nám třeba některý den nepovede, pokračujme dále i tak 🙂

A za to se modlím, aby se vaše láska ještě víc a více rozhojňovala a s ní i poznání a hluboká vnímavost; abyste rozpoznali, na čem záleží, a byli ryzí a bezúhonní pro den Kristův, plní ovoce spravedlnosti, které z moci Ježíše Krista roste k slávě a chvále Boží. (Filipským 1,9-11)