Výroční členské shromáždění

Sdílejte s ostatními!

lideZveme Vás na výroční členské shromáždění v neděli 26. 4. (původní plán 22. 3. již neplatí) Na dopolední bohoslužbu navážeme občerstvením a výročním členským shromážděním. Součástí členského shromáždění bude volba staršovstva. Na programu bude také ohlédnutí za rokem 2019, včetně např. zprávy o hospodaření, o práci staršovstva, diakonie, dětských klubů a pohledu na duchovní stav sboru. Součástí tohoto setkání bude samozřejmě i diskuse. Prosím, modlete se za Boží vedení. Výroční členské shromáždění je jako vždy otevřeno i všem přátelům, kteří členy našeho sboru nejsou, ale nachází mezi námi duchovní domov.