Výroční členské shromáždění

Sdílejte s ostatními!

lideZveme Vás na výroční členské shromáždění v neděli 21. 6. ve velkém sále v Domě techniky (Cyrila Boudy 1444, Kladno). Členské shromáždění naváže přímo na krátkou bohoslužbu od 10:00, nebude tak žádné občerstvení před členským jako obvykle. Pro děti ve věku besídky bude zajištěná služba pro celý blok bohoslužba a členské.
Součástí členského shromáždění bude volba staršovstva a další související volby. Na programu bude také diskuse k ohlédnutí za rokem 2019, včetně např. zprávy o hospodaření, o práci staršovstva, diakonie, dětských klubů a pohledu na duchovní stav sboru – k těmto věcem byla zaslaná brožurka. Prosím, modlete se za Boží vedení. Výroční členské shromáždění je jako vždy otevřeno i všem přátelům, kteří členy našeho sboru nejsou, ale nachází mezi námi duchovní domov.