Srdce pro Krista – večer chval

Sdílejte s ostatními!

Srdečně Vás zveme na sobotu 29. 2. v čase 17-19 hodin do modlitebny Církve bratrské Kladno, na čas chval a modliteb. Přijít a odejít můžete kdykoliv, můžete pozvat i své známé. Tyto pravidelné večery jsme nazvali Srdce pro Krista. Pokud chcete dostávat další související pozvánky, chvály a verše z Bible, prosím napište na srdce.pro.krista@seznam.cz (kontakt: Míra Šlanc, 607529650).
Další informace a plakát:

Přinášejme tedy skrze Ježíše stále oběť chvály Bohu, naše rty nechť vyznávají jeho jméno. Židům 13, 15

Pravidelné večery s názvem Srdce pro Krista začínáme v sobotu 29. 2. od 17:00, první setkání je i k ukončení 29 dní vděčnosti, modliteb a půstu. První večer jsme nachystali na sobotu před Večeří Páně. O čase konání vás budeme předem informovat vyhlášením ve sboru, plakátem na nástěnce a mailem. Chtěli bychom zachovávat vždy sobotu (1x měsíčně) od 17 hodin před Večeří Páně jako krásný čas na ztišení. Pozvánka je pro všechny, kdo si s Bohem mají co říci – večer je věřící, hledající, pro naše rodiny a přátele. Stejně tak pro všechny, kdo co ve sboru slouží, aby mohli načerpat duchovní obnovu. Chceme takovou Boží přítomnost, abychom skrze ní neviděli třísku v oku svého bratra, ale naopak jsme si nahmatali trám ve svém vlastním (pokud tam je :-)). Bude to čas plný chval, modliteb, povzbudivých slov, setkávání, odpouštění, pastorace, Boží lásky a Božího pokoje. Chceme mít srdce otevřené pro Krista, kterého nám z lásky k nám Bůh poslal, protože pak zjistíme, že je vždy za co děkovat.

Více můžete získat v mailech od srdce.pro.krista@seznam.cz – pokud je nedostáváte, napište si o ně na tento mail.