Běh sboru v současné době

Sdílejte s ostatními!

Milé sestry, milí bratři, protože je do odvolání zrušená společná nedělní boholužba, shrnujeme zde několik informací z mailů:
povzbuzujeme v uspořádání nedělní rodinné bohoslužby v domácím prostředí dle materiálů k domácí bohoslužbě – dle dosavadních zkušeností je tato forma vhodná pro návazné rozhovory a modlitby, může být více interaktivní
– pokud hledáte texty/akordy/noty ke chvalám, můžete zkusit zpěvníky CB a noty na 3pé
– jako sbor se společně modlíme každý den ve 20:00, byl spuštěný postní řetězec
– pokud nedostáváte zprávy z mailové skupiny členů a přátel sboru a chcete se přidat, prosím napište na info@cbkladno.cz
– neváhejte se obrátit na starší sboru telefonicky nebo mailem s např. prosbou o modlitbu (po telefonu nebo jinak online), o praktickou pomoc a podobně (děkujeme všem za nabídky pomoci)
– další tipy do tohoto období můžete nalézt i na https://portal.cb.cz/koronavirus

Nejen pro děti, než se opět rozeběhnou kluby a besídka:
materiály od Dětské misie
– film Bůh je s námi od BTM
příběhy a další materiály nebo online kurzy pro rodiče a vedoucí od Tim 2,2
animovaná videa v projektu Staleté kořeny
– aplikace Bible pro děti

Přejeme nám všem, abychom i v této době ve všem spoléhali na Pána Boha, abychom mohli mezi námi i lidem kolem nás šířit naději v Ježíši Kristu.
1 Tesalonickým 5,16 Vždycky se radujte. 17 Neustále se modlete. 18 Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši.