Společná bohoslužba Církve bratrské

Sdílejte s ostatními!

V neděli 1. listopadu 2020 od 9:00 Vás zveme k účasti na společné on-line bohoslužbě Církve bratrské. Kázat bude David Novák, předseda Rady Církve bratrské, na téma „Kdo se u Nejvyššího ukrývá, přečká covid ve stínu Všemohoucího… Skutečně?!“ Video přenášené z CB Černošice najdete na https://www.youtube.com/watch?v=Fp9b3yKS7Pg (z tohoto streamu).
Po skončení společné bohoslužby bude pro sbor CB Kladno následovat on-line modlitební setkání. Po skončení přenosu společné bohoslužby se prosím připojte na https://join.skype.com/f5PmbKHtRghV. Více informací najdete na https://cbkladno.cz/online/.
Plakátek: