Neděle Diakonie CB 2020

Sdílejte s ostatními!

Každoroční neděle Diakonie CB letos vypadá jinak a tím větší význam a cenu pro nás bude mít, pokud se rozhodnete Diakonii CB podpořit. Obvykle proběhne při nedělním shromáždění informace se sbírkou. Proč sbírku potřebujeme a v čem nám pomáhá?
– Spolufinancuje poskytování sociálních služeb tam, kde nestačí veřejné zdroje a vlastní příjmy.
– Umožňuje podporu práce na Pobočkách Diakonie CB, Ukrajině a jinde, kde je třeba.
– Vytváří rezervy na potřebné opravy a rekonstrukce v budoucnu.
Pokud chcete Diakonii CB podpořit, zašlete prosím finanční prostředky na účet sboru CB Kladno 381442389/0800 s poznámkou Sbírka Diakonie 2020, tato sbírka bude poté v druhé polovině prosince Diakonii CB předána. Tato sbírka je pro celou diakonii CB, pokud byste chtěli podpořit adresně Kladenskou pobožku, můžete tak učinit přímo na účet Zábradlí. Děkujeme za Vaší podporu a pomoc!