23 dní vděčnosti, modliteb a půstu

Sdílejte s ostatními!

Zveme Vás k připojení se do 23 dní vděčnosti, modliteb a půstu! Chtěli bychom se po tuto dobu od 1. do 23. února společně soustředit na Boha více tím, že si vyhradíme více času na vyjádření vděčnosti, na modlitby a na půst. Půst se v tomto případě týká něčeho, co si chci já sám na měsíc odepřít jako výraz vděčnosti – je to jen závazek mezi mnou a Bohem. Budeme si společně číst listy Efezským – 2. Tesalonickým, vždy jednu kapitolu denně. K tomu si můžeme každý den pro sebe napsat, za co jsme vděční, za co prosíme, za koho se přimlouváme a co nás ze čtení Bible oslovilo. Poslední den, 23. února, můžeme věnovat osobní rekapitulaci celého období a přečíst si Žalm 73 (a od 24. února se můžeme připojit k 40 dnům s Biblí).

V tomto roce se chceme společně modlit za nemocné. Za nemocné v našem sboru, v našich rodinách, v našem okolí kamarádů, kolegů, sousedů, známých a podobně. Ať již jsou nemocní dlouhodobě či krátkodobě, ať už jejich nemoc souvisí se současnou situací nebo ne, chceme se sjednotit v modlitbách za ně, ať jim Bůh dá uzdravení. V případě půstu se můžeme zapojit do postního řetězce, který je spuštěný pro toto období.

Bůh trpělivosti a povzbuzení kéž vám dá být mezi sebou jedné mysli podle Krista Ježíše, abyste jednomyslně jedněmi ústy slavili Boha a Otce našeho Pána Ježíše Krista. (Římanům 15,5-6)

Více informací (viz též brožurka pro oboustranný tisk, případně bez úpravy pro tisk do brožurky, verze na jeden list a nebo rozpis velkými písmeny):

Vděčnost
Je toho tolik, co mi Bůh dal, dává a co pro mě připravil. Každý den si připomeň alespoň jednu věc, za kterou chceš Bohu poděkovat. Zaznamenej si ji, a když budeš mít příležitost, pověz o ní druhým.

Modlitby
Chci se soustředit na osobní modlitební život. Každý den si vyhradím konkrétní čas na modlitby, zejména včetně času před, při a po čtení Písma. Zároveň budu nejen po tuto dobu, ale po celý den, „na příjmu“. Každý den si poznamenám jednoho věřícího člověka (nebo rodinu) a jednoho nevěřícího (nebo rodinu), budu se za ně průběžně modlit, žehnat jim a možná mi Bůh ukáže, jak jim projevit zájem, lásku nebo praktickou pomoc. Třeba mohu mít na mysli jednoho člověka více dní či týdnů.

Společné modlitební téma
V tomto roce se chceme společně modlit za nemocné. Za nemocné v našem sboru, v našich rodinách, v našem okolí kamarádů, kolegů, sousedů, známých a podobně. Ať již jsou nemocní dlouhodobě či krátkodobě, ať už jejich nemoc souvisí se současnou situací nebo ne, chceme se sjednotit v modlitbách za ně.

Půst
Smyslem půstu je přiblížit se Pánu Ježíši. On se za nás obětoval. Co jsem ochoten si v tuto dobu odepřít, obětovat pro něj jako výraz vděčnosti? Je to intimní závazek mezi mnou a Bohem.

Jak se postit?
Chci se zúčastnit půstu celých 23 dnů. Čeho se zřeknu? Tak například: alkohol, káva, sladkosti, maso, televize, Facebook, YouTube, filmy… Ušetřený čas věnuji modlitbě a Bibli, ušetřené peníze mohu darovat, Bůh mi jistě ukáže komu. Můžu se též rozhodnout se některý den postit od jídla a zapsat se do postního řetězce.

Jdu do toho…
Pokud se chci o něčem sdílet s celým sborem, můžu použít mailovou skupinu CB Kladno nebo můžu zavolat někomu, kdo mail za mě pošle. Sdílet se můžu o čteném slově, o tom, jak ke mně mluví Bůh atd.

Denně si můžeme doplnit (v brožurce nebo do svého sešitu či papíru založeného v Bibli)
Biblické studium: …
Co mne oslovilo: …
Vděčnost: dnes Bohu děkuji za …
Prosba: dnešní den prosím za …
Přímluvy: za mého bratra nebo sestru v Kristu …
Přímluvy: za mého nevěřícího kamaráda/kamarádku …

Společně začínáme 1. února 2021, připojit se můžete kdykoliv, a když se nám třeba některý den nepovede, pokračujme dále i tak 🙂

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Filipským 4,6)