Společná bohoslužba Církve bratrské

Sdílejte s ostatními!

Aktualizace: Prosíme vyplňte i dotazník pro celou CB, výsledky budou zveřejněné.
V neděli 14. března 2021 od 9:30 Vás zveme k účasti na společné on-line bohoslužbě Církve bratrské. Kázat bude Roman Toušek, člen Rady Církve bratrské, na text z Lukášova evangelia 10,21-24 s tématem „Jak se máš, Bože?“. Bohoslužbu můžete sledovat přes webové stránky sboru CB Bystré nebo na místě našich online bohoslužeb.
Po skončení společné bohoslužby bude pro zájemce následovat on-line modlitební setkání na https://join.skype.com/f5PmbKHtRghV – připojit se může každý a můžeme se modlit za Vaše potřeby.
Plakátek: