Bohoslužby v Domě techniky

Sdílejte s ostatními!

Chtěli bychom Vás od neděle 2. 5. pozvat na již osobní setkání nedělní bohoslužbě. Po prodeji předchozí modlitebny a do dostavění nové modlitebny bychom se chtěli scházet ve velkém sále v Domě techniky, od 10:00 jako obvykle.
Zveme všechny, kdo mají zájem o osobní setkání – platí stále pravidla obvyklá i jinde – rozestupy alespoň 2 metry s výjimkou členů jedné domácnosti, ochrana dýchacích cest, dezinfekce rukou atd.
Zároveň ale chápame, že ne každý se z nejrůznějších důvodů chce či může zúčastnit. Je samozřejmé, že při příznacích nemoci bude lepší zůstat doma, někdo třeba pečuje o někoho, koho nechce nakazit, atd. Nejen z tohoto důvodu budeme pokračovat v online přenosech, což plánujeme i z nové modlitebny. Program pro děti bude postupně nabíhat – ze začátku předpokládáme spíše prázdninový režim (tj. děti s sebou vezměte, ale nemusí pro ně být extra program).
Těšíme se na osobní setkávání a prosíme o modlitby i ohledně zabezpečení setkání a ohledně setkání samotného.