Krátká bohoslužba u staré modlitebny

Sdílejte s ostatními!

Zveme Vás ke krátké bohoslužbě u staré modlitebny, kde bychom chtěli společně poděkovat za všechna léta v ní strávená, za obětavost a odvahu našich předků, díky nimž jsme i my tuto modlitebnu měli, a také vyprosit požehnání novým majitelům. Setkání se bude konat tuto neděli 16. 5. – po bohoslužbě v Domě techniky přejedeme ke staré modlitebně, kde se dle počasí sejdeme buď na zahradě nebo ve vyklizeném sále.