Hlasujte pro potravinovou pomoc

Sdílejte s ostatními!

Hlasujte do 24. 11.!
Diakonie Zábradlí se zapojila do projektu, kde lze získat další finance pro rozvoj potravinové pomoci. Budeme rádi za Váš hlas na https://csobpomaharegionum.csob.cz/detail-projektu/2427-potravinova-pomoc, na této stránce se dozvíte i více o této akci. Zábradlí poskytuje potravinovou pomoc lidem, kteří mají trvalý pobyt v Kladně a zároveň pobírají dávky hmotné nouze. Spolupracuje s individuálními dárci a hlavně s Potravinovou bankou Džbánsko, v této práci je nyní zapojeno 6 dobrovolníků.