Společné modlitby žen – pondělí

Sdílejte s ostatními!

Zveme všechny ženy na společné modlitby, v každé pondělí od 18:00 v komunitním centrum CB Kladno. Můžete přijít, pokud se chcete modlit za aktuální potřeby kolem nás, ve sboru a za sebe navzájem, dle situace. Můžete též přijít, pokud chcete poprosit o modlitbu v čemkoliv, co prožíváte a s čím se chcete sdílet.