Týden modliteb za jednotu křesťanů

Sdílejte s ostatními!

Milí přátelé a sourozenci v Kristu, zveme vás ke společným modlitbám za jednotu křesťanů v týdnu od 15. do 20. ledna 2023, v Kladně každý den od 18 hodin. Program:

Neděle 15. 1. Církev bratrská (František Flek)
Adresa: Václava Pázdrala 3469, Kladno
Kazatel: Igor Gricyk
Téma: Naučit se dělat, co je správné (Iz 1, 12-18 a L 10, 25–36)

Pondělí 16. 1. Církev adventistů sedmého dne (Zdeněk Martasek)
Adresa: Milady Horákové 1562, Kladno
Kazatel: Miloslav Kloubek
Téma: Až bude spravedlnosti učiněno zadost… (Př 21, 13–15 a Mt 23, 23–25)

Úterý 17. 1. Českobratrská církev evangelická (Leonardo Teca)
Adresa: Gen. Klapálka 1394, Kladno
Kazatel: Zdeněk Martasek
Téma: Zachovávej právo, miluj milosrdenství a choď pokorně (Mi 6, 6–8 a Mk 10, 17–31)

Středa 18. 1. Církev československá husitská (Phanuel Osweto)
Adresa: Plk. Stříbrného 686, Kladno
Kazatel: Martin Chleborád
Téma: Hle, slzy utiskovaných (Kaz 4, 1–5 a Mt 5, 1–8)

Čtvrtek 19. 1. Církev římskokatolická , kaple sv. Floriána (Martin Chleborád)
Adresa: Floriánské náměstí 350, Kladno
Kazatel: František Flek
Téma: Učte se činit dobro. Hledejte právo (Iz 1, 17 a Mt 25, 31–40)

Pátek 20. 1. Bratrská jednota baptistů (Igor Gricyk)
Adresa: Osvoboz. pol. vězňů 341, Kladno
Kazatel: Leonardo Teca
Téma: Zpívat píseň Hospodinovu v cizí zemi (Ž 137, 1–4 a L 23, 27–31)