Křesťanské mýty a dezinformace – Velikonoce 2023

Sdílejte s ostatními!

Srdečně zveme všechny na témata o přesvědčeních, která v české veřejnosti stále kolují a jsou přitom nepravdivá. Rozhodli jsme se na Velikonoční období roku 2023 vybrat čtyři taková dezinformační sdělení o křesťanství a podrobit je rozboru, jak to tedy vlastně je. Můžete nás navštívit každou neděli od 10:00 v našem nově vybudovaném Komunitním centru v blízkosti železniční stanice Kladno město. Setkání má délku max 75 minut, je připravený program pro děti a po konci jste zváni na kávu a drobné občerstvení. Pokud vám to nevyjde osobně, můžete nás sledovat i živě online na YouTube.
Jsme v době, kdy jak během covidu tak i během válečného konfliktu na Ukrajině, jsme si museli zvyknout na slovo dezinformace. Daleko více musíme zvažovat, čemu věřit a co se používá jako klamavá zpráva, která má v lidech vyvolat strach, opačné postoje nebo nepřátelství vůči jedné skupině obyvatel.
Ani křesťanství není výjimkou a přes ta staletí a desetiletí, kdy tu křesťanství je, tak i v české veřejnosti kolují přesvědčení a názory, které by se také daly označit za dezinformaci. Jsou to představy, které jsou zkreslené nebo neúplné, některé dokonce úplně nerealistické (nutně podotknout, že k některým dopomohla i církev sama). Možná jste se s některými potkali i vy nebo jste o nich dokonce i přesvědčeni, že to tak je. Nevadí.
Nyní přicházejí opět Velikonoce, jako ten největší svátek všech dob, protože tam se rozhodovalo o našem spasení a věčném životě. Rádi bychom ty letošní využili k tomu, abychom mohli oslovit lidi z Kladna a okolí, abychom mohli oslovit naše přátele, kolegy, sousedy, členy rozšířených rodin. Můžete tedy šířit následující pozvánku – těšíme se na osobní setkání!