Základy II

Sdílejte s ostatními!

Zveme všechny zájemce na pokračování „základů“ vždy v neděli v čase 9:00-9:45, od 1. října do konce listopadu. Předchozí setkávání byla úvodní, nyní půjde o pokračování, které je určené pro všechny, kdo nějak s Bohem žijí – ať už krátce nebo delší dobu, a chtějí si některá témata života křesťana oživit nebo připomenout. Setkávání budou probíhat ve žluté klubovně v naší modlitebně, není třeba se nikde registrovat, prostě přijďte. Jste srdečně zváni – zejména osobně, nicméně bude možnost se připojit i online a plánujeme též alespoň první část setkání nahrát a zveřenit na našem webu. Těšíme se na setkání s vámi. Rozpis dnů a témat:
1. října – Lekce 1: Jak zvládat hněv. Budeme hovořit o biblických zásadách, jak zvládat hněv v jeho pozitivním i negativním aspektu s důrazem na pravidlo lásky.
8. října – Lekce 2: Nutnost odpuštění a budování hlubšího přátelství. Tato lekce poukazuje na přínos odpuštění druhým lidem a také na naši zodpovědnost dojít odpuštění u druhých lidí. Také si objasníme, jak nás rozbitá přátelství negativně ovlivňují a co bychom měli udělat, abychom si udrželi zdravé vztahy.
15. října – Lekce 3: Vytrvalost i přes překážky. Tato lekce zdůrazňuje praktické kroky k vybudování sebekázně ve vytrvalosti, možné překážky a přínosy vytrvalosti.  Řekneme si také jak si to udržet i navzdory různým druhům utrpení a negativních okolností.
22. října – Lekce 4: Přijímání Boží výchovy. Popíšeme si způsoby, kterými Bůh ve své lásce vychovává své děti. Budeme mluvit o důležitosti našeho přijetí Boží práce a jeho cílů v našem životě.
29. října – setkání nebude
5. listopadu – Lekce 5: Jak zvládat neúspěch. Hlavním cílem této lekce je porozumět příčinám neúspěchu a naučit se s tím vyrovnat. Připomeneme si jak najít nový začátek a užitečné principy pro náš život v této oblasti.
12. listopadu – Lekce 6: Jak spravovat své finance. Tato lekce nabízí biblický pohled na spravování osobních financí a uvádí principy, kterými bychom se ve financích měli řídit.
19. listopadu – Lekce 7: Jak poznat Boží vůli. Povíme si o šesti klíčových faktorech, které jsou důležité pro poznání Boží vůle v našich životech.
26. listopadu – Lekce 8: Porozumění duchovní autoritě. Porozumění duchovním autoritám a jejich následování je zásadní pro náš život s Bohem. Tato lekce poskytuje vhled do podstaty duchovní autority a její praktickou aplikaci.
Pokud byste si témata chtěli i sami pročíst a nastudovat, najdete je zde.