Hlas mučedníků

Sdílejte s ostatními!

Na dnešním shromáždění jsme slyšeli o pronásledovaných křesťanech – byla možnost si zakoupit knihy atd. Kdo to nestihl, může využít nabídky nakladatelství Stefanos, případně se domluvit osobně s Petrem Jaškem, má tyto knihy u sebe fyzicky k prodeji. Další informace o organizaci Hlas mučedníků najdete na https://www.hlas-mucedniku.cz/, včetně možnosti objednání bulletinu mailem nebo poštou (můžete si pročíst starší čísla) a možnosti podpory.