Nahrávky ze Základů II

Sdílejte s ostatními!

Série kurzu Základů II 2023, aneb pokračování nejen po křtu, viz též pozvánka. Nahrávka obsahuje úvodní promluvu, bez osobní diskuze poté. Nahrávky budou postupně doplňované.

1. října – Lekce 1: Jak zvládat hněv. Budeme hovořit o biblických zásadách, jak zvládat hněv v jeho pozitivním i negativním aspektu s důrazem na pravidlo lásky.

MP3Stáhnout MP3

8. října – Lekce 2: Nutnost odpuštění a budování hlubšího přátelství. Tato lekce poukazuje na přínos odpuštění druhým lidem a také na naši zodpovědnost dojít odpuštění u druhých lidí. Také si objasníme, jak nás rozbitá přátelství negativně ovlivňují a co bychom měli udělat, abychom si udrželi zdravé vztahy.

MP3Stáhnout MP3

15. října – Lekce 3: Vytrvalost i přes překážky. Tato lekce zdůrazňuje praktické kroky k vybudování sebekázně ve vytrvalosti, možné překážky a přínosy vytrvalosti.  Řekneme si také jak si to udržet i navzdory různým druhům utrpení a negativních okolností.

MP3Stáhnout MP3

22. října – Lekce 4: Přijímání Boží výchovy. Popíšeme si způsoby, kterými Bůh ve své lásce vychovává své děti. Budeme mluvit o důležitosti našeho přijetí Boží práce a jeho cílů v našem životě.

5. listopadu – Lekce 5: Jak zvládat neúspěch. Hlavním cílem této lekce je porozumět příčinám neúspěchu a naučit se s tím vyrovnat. Připomeneme si jak najít nový začátek a užitečné principy pro náš život v této oblasti.

MP3Stáhnout MP3

12. listopadu – Lekce 6: Jak spravovat své finance. Tato lekce nabízí biblický pohled na spravování osobních financí a uvádí principy, kterými bychom se ve financích měli řídit.

MP3Stáhnout MP3

19. listopadu – Lekce 7: Jak poznat Boží vůli. Povíme si o šesti klíčových faktorech, které jsou důležité pro poznání Boží vůle v našich životech.

MP3Stáhnout MP3

26. listopadu – Lekce 8: Porozumění duchovní autoritě. Porozumění duchovním autoritám a jejich následování je zásadní pro náš život s Bohem. Tato lekce poskytuje vhled do podstaty duchovní autority a její praktickou aplikaci.

MP3Stáhnout MP3

Pokud byste si i další témata chtěli sami pročíst, najdete je zde.