Týden společných modliteb

Sdílejte s ostatními!

Milí přátelé a sourozenci v Kristu, zveme vás ke společným modlitbám za jednotu křesťanů, od 14. do 20. ledna 2024 v Kladně, vždy od 18:00. Program:
– Neděle 14. 1. 2024 Církev bratrská (František Flek), Václava Pázdrala 3469, Kladno; Jiří Neliba: Pomoz nám, Pane, aby náš život byl vždy obrácen k tobě.
– Pondělí 15. 1. 2024 Církev adventistů SD (Zdeněk Martasek), Milady Horákové 1562, Kladno; Igor Gricyk: Pomoz mi, Pane, abych miloval tebe, svého bližního i sám sebe celým svým bytím.
– Úterý 16. 1. 2024 Českobratrská církev evangelická (Leonardo Teca), Gen. Klapálka 1394, Kladno, František Flek: Pane, otevři naše srdce těm, které nevidíme.
– Středa 17. 1. 2024 Církev československá husitská (Phanuel Osweto), Plk. Stříbrného 686, Kladno; Leonardo Teca: Kéž se nikdy neodvrátíme od těch, kteří to potřebují.
– Čtvrtek 18. 1. 2024 Kaple sv. Floriana (Martin Chleborád), Floriánské náměstí 350, Kladno; Natálie Gabrišová: Miluj Hospodina, Boha svého… a svého bližního jako sám sebe
– Pátek 19. 1. 2024 Bratrská jednota baptistů (Igor Gricyk), Osvoboz. Pol. Vězňů 341, Kladno; Martin Chleborád: Pane, pomoz nám vidět rány a nacházet naději.
– Sobota 20. 1. 2024 Církev bez hranic – Dům techniky (Evgeniy), Cyrila Boudy 1444, Kladno; Zdenka Havlínová: Pane, učiň z našich církví „hostince“, abychom přijímali ty, kteří to potřebují

Pozvánka v PDF formátu.