Výroční členské shromáždění

Sdílejte s ostatními!

lideZveme Vás na výroční členské shromáždění v neděli 24. 3. 2024, které naváže na bohoslužbu od 10:00 v našem Komunitním centru CB. Na programu bude diskuse k ohlédnutí za rokem 2023, včetně např. finanční zprávy, o práci staršovstva, diakonie, dětských klubů a pohledu na duchovní stav sboru. Na tomto členském shromáždění proběhne i volba nového staršovstva na další funkční období. Prosíme modlete se za Boží vedení a přijďte.