Členské shromáždění – revizoři

Sdílejte s ostatními!

lideZveme zejména členy CB Kladno na krátké členské shromáždění v neděli 2. 6. 2024 (s omluvou za změnu termínu), které proběhne hned po konci bohoslužby. Na programu budou dva body – volba revizorů a volba zástupce na konferenci CB – obojí s ohledem na vypršení předchozího mandátu. Prosíme modlete se za Boží vedení a přijďte. Členské shromáždění je jako vždy otevřeno i všem přátelům, kteří členy našeho sboru nejsou, ale nachází mezi námi duchovní domov.