Archiv autora: CB Kladno

Já jsem světlo světa

Kázání v neděli 20. února 2011 bude ze série „já jsem“ a tentokrát se bude týkat výroku Pána Ježíše „já jsem světlo světa“ (J 8, 12).

Jan 8, 12-18 (ČEP):

Jan 8:12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.
13 Farizeové mu řekli: „Ty vydáváš svědectví sám o sobě, proto tvé svědectví není pravé.“
14 Ježíš jim odpověděl: „I když vydávám svědectví sám o sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu.
15 Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho.
16 Jestliže já přece soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám, ale se mnou i ten, který mě poslal.
17 I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé.
18 Jsem to já, kdo svědčí sám o sobě; a svědčí o mně také Otec, který mě poslal.“

Já jsem dveře

Kázání nadcházející neděli 13. února 2011 bude z cyklu „já jsem“ a bude se týkat výroku Pána Ježíše „já jsem dveře“ (J 10, 9).

dveřeJan 10, 7-16 (ČEP):

Jan 10:7 Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
8 Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.
9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
12 Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.
13 Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.
14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
15 tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.
16 Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.

Sborová dovolená v létě 2011

Pojeďte s námi na letní sborovou dovolenou na Vysočinu! Letos v termínu 30. 7. – 6. 8. 2011, na chatě Doubravka (Horní Sokolovec 8, Chotěboř), která se nachází na polosamotě v prostředí Železných hor u Chotěboře u skalnatého kaňonu řeky Doubravy, na hranici přírodní rezervace Údolí Doubravy, v blízkosti naučných stezek začínajících pod chatou.

Cena za ubytování a polopenzi:

dospělí: 360Kč
děti 6-15 let: 290Kč
děti 4-5 let: 220Kč
děti do 3 let: 60Kč polopenze, ubytování zdarma

Pokud pojedete s námi, prosím přihlaste se e-mailem Dušanovi Pospíšilovi (d.pospisil@atlas.cz, telefon: 603 221 220), a uveďte kolik pojede dospělých osob, kolik dětí, kdy a v jaké výši jste uhradili zálohu a případné další informace. Dále prosíme o zaslání zálohy, nejlépe 50% ceny, na sborový účet 381442389/0800, v poznámce prosím uveďte jméno, počet přihlášených a procento platby.

Já jsem chléb života

Kázání tuto neděli 30. ledna 2011 bude opět z cyklu „já jsem“ a bude o výroku Pána Ježíše „já jsem chléb života“ (J 6, 35).

chlébJan 6, 32-40 (ČEP):
32 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.
33 Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“
34 Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“
35 Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.
36 Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte.
37 Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,
38 neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal;
39 a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.
40 Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“