Archiv autora: CB Kladno

Sborová dovolená v létě 2011

Pojeďte s námi na letní sborovou dovolenou na Vysočinu! Letos v termínu 30. 7. – 6. 8. 2011, na chatě Doubravka (Horní Sokolovec 8, Chotěboř), která se nachází na polosamotě v prostředí Železných hor u Chotěboře u skalnatého kaňonu řeky Doubravy, na hranici přírodní rezervace Údolí Doubravy, v blízkosti naučných stezek začínajících pod chatou.

Cena za ubytování a polopenzi:

dospělí: 360Kč
děti 6-15 let: 290Kč
děti 4-5 let: 220Kč
děti do 3 let: 60Kč polopenze, ubytování zdarma

Pokud pojedete s námi, prosím přihlaste se e-mailem Dušanovi Pospíšilovi (d.pospisil@atlas.cz, telefon: 603 221 220), a uveďte kolik pojede dospělých osob, kolik dětí, kdy a v jaké výši jste uhradili zálohu a případné další informace. Dále prosíme o zaslání zálohy, nejlépe 50% ceny, na sborový účet 381442389/0800, v poznámce prosím uveďte jméno, počet přihlášených a procento platby.

Já jsem chléb života

Kázání tuto neděli 30. ledna 2011 bude opět z cyklu „já jsem“ a bude o výroku Pána Ježíše „já jsem chléb života“ (J 6, 35).

chlébJan 6, 32-40 (ČEP):
32 Ježíš jim řekl: „Amen, amen, pravím vám, chléb z nebe vám nedal Mojžíš; pravý chléb z nebe vám dává můj Otec.
33 Neboť Boží chléb je ten, který sestupuje z nebe a dává život světu.“
34 Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“
35 Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.
36 Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte.
37 Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,
38 neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal;
39 a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.
40 Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“

Já jsem vzkříšení a život

Příští kázání 23. ledna 2011 ze série „já jsem“ se bude týkat výroku Pána Ježíše „já jsem vzkříšení a život“ (J 11,25):

LazarJan 11, 17-27 (ČEP):
17 Když Ježíš přišel, shledal, že Lazar je již čtyři dny v hrobě.
18 Betanie byla blízko Jeruzaléma, necelou hodinu cesty,
19 a mnozí z Židů přišli k Marii a Martě, aby je potěšili v jejich zármutku nad jejich bratrem.
20 Když Marta uslyšela, že Ježíš přichází, šla mu naproti. Marie zůstala doma.
21 Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys byl zde, nebyl by můj bratr umřel.
22 Ale i tak vím, že začkoli požádáš Boha, Bůh ti dá.“
23 Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“
24 Řekla mu Marta: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“
25 Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.
26 A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?
27 Řekla mu: „Ano, Pane. Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Syn Boží, který má přijít na svět.“

Já jsem

bibleV Janově evangeliu o sobě Pán Ježíš několikrát říká „já jsem…“. V sedmi kázáních v nadcházejících týdnech se budeme věnovat vždy konkrétnímu vybranému výroku:

23.1. J 11, 25 Vzkříšení a život
30.1. J 6, 35 Chléb života
13.2. J 10, 9 Dveře
20.2. J 8, 12 Světlo světa
27.2. J 15, 5 Vinný kmen
6.3. J 10, 11 Dobrý pastýř
13.3. J 14, 6 Cesta, pravda i život
Před vlastním kázáním si tak můžeme text z Bible dopředu prostudovat.

Ekumenický týden modliteb v Kladně

kazatel
Zveme všechny na nadcházející ekumenický týden modliteb v Kladně!

Začátek bohoslužeb je vždy v 18:00 hodin.

Program:

18. ledna (úterý)
    Církev bratrská, káže Osweto Phanuel, farář CČSH
    Církev bratrská, Víta Nejedlého 1503, Kladno

19. ledna (středa)
    Církev československá husitská, káže Jana Daněčková, kazatelka ECM
    Církev československá husitská, Plk. Stříbrného 686, Kladno

20. ledna (čtvrtek)
    Římskokatolická církev, káže Daniela Brodská, farářka ČCE
    Katolická církev, fara na Náměstí starosty Pavla č. 2, Kladno

21. ledna (pátek)
    Českobratrská církev evangelická, káže Stanislav Jurek, farář CČSH
    Českobratrská církev evangelická, Generála Klapálka 1394, Kladno