Archiv autora: CB Kladno

Srdce pro Krista – večer chval z obýváku

Srdečně Vás zveme na „Večer chval z obýváku“ v sobotu 2. 5. od 17:00. Protože se nesejdeme v modlitebně, ale církev je v rodinách a v domovech, bude před začátkem z srdce.pro.krista@seznam.cz poslaný mail, kde je možné si postupně pustit chvály a povídání (cca 45 minut) – aktualizace: nyní je dostupný playlist, i níže.

Motto pro tento večer: Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné. 1 Paralipomenon 16,34
K modlitbě: My jsme svědkové toho všeho a s námi Duch svatý, kterého Bůh dal těm, co ho poslouchají. Skutky 5,32

Pokud chcete dostávat další související pozvánky, chvály a verše z Bible, prosím napište na srdce.pro.krista@seznam.cz (kontakt: Míra Šlanc, 607529650).

Chvály a povídání: Pokračování textu Srdce pro Krista – večer chval z obýváku

Práce na zahradě kolem stavby

Protože se nyní vzhledem k nouzovému stavu nescházíme k modlitbám u stavby nové modlitebny jako celý sbor, můžeme se alespoň v této podobě podívat na prezentaci s dosavadním shrnutím práce na zahradě kolem stavby v rámci projektu Rajská zahrada.
Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Velikonoce 2020

Na Velikonoce 2020 se vzhledem k situaci nesejdeme k bohoslužbám jako celý sbor, chtěli bychom si ale připomenout velikonoční události následujícím způsobem:
– na Velký pátek (den ukřižování Pána Ježíše Krista) 10. 4., kdy se obyčejně koná společná bohoslužba od 18:00, bude připraveno audio k použití při bohoslužbě v domácím prostředí
– o velikonoční noci ze soboty 11. 4. od 18:00 na neděli 12. 4. do 9:00 se můžeme připojit do modlitebního řetězce po hodině na http://modlitby.cbkladno.cz/ – modlit se budeme po domovech s předáním štafety dalšímu v pořadí telefonicky
– v neděli vzkříšení 12. 4., kdy se obyčejně koná společná bohoslužba od 10:00, bude připraveno audio k použití při bohoslužbě v domácím prostředí

Lukáš 24,6-7 Není zde, ale byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji, když řekl o Synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.

Srdce pro Krista – večer chval z obýváku

Srdečně Vás zveme na „Večer chval z obýváku“ v sobotu 4. 4. od 17:00. Protože se nesejdeme v modlitebně, bude před začátkem z srdce.pro.krista@seznam.cz poslaný mail, kde je možné si postupně pustit chvály a modlitby (cca 40 minut) – viz tento playlist, i níže. Tento „Večer chval z obýváku“ bude věnovaný všem křesťanům, kteří jsou za svou lásku a víru ke Kristu pronásledováni, mučeni nebo zabíjeni. Zapomeňme chvilku na naše starosti s tím vším, co se kolem nás právě děje a modleme se za naše bratry a sestry. Modleme se za sílu Svatého ducha, který je v nich.
Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků (Jeremiáš 20,13)
Pokud chcete dostávat další související pozvánky, chvály a verše z Bible, prosím napište na srdce.pro.krista@seznam.cz (kontakt: Míra Šlanc, 607529650). Pokračování textu Srdce pro Krista – večer chval z obýváku

Běh sboru v současné době

Milé sestry, milí bratři, protože je do odvolání zrušená společná nedělní boholužba, shrnujeme zde několik informací z mailů:
povzbuzujeme v uspořádání nedělní rodinné bohoslužby v domácím prostředí dle materiálů k domácí bohoslužbě – dle dosavadních zkušeností je tato forma vhodná pro návazné rozhovory a modlitby, může být více interaktivní
– pokud hledáte texty/akordy/noty ke chvalám, můžete zkusit zpěvníky CB a noty na 3pé
– jako sbor se společně modlíme každý den ve 20:00, byl spuštěný postní řetězec
– pokud nedostáváte zprávy z mailové skupiny členů a přátel sboru a chcete se přidat, prosím napište na info@cbkladno.cz
– neváhejte se obrátit na starší sboru telefonicky nebo mailem s např. prosbou o modlitbu (po telefonu nebo jinak online), o praktickou pomoc a podobně (děkujeme všem za nabídky pomoci)
– další tipy do tohoto období můžete nalézt i na https://portal.cb.cz/koronavirus

Nejen pro děti, než se opět rozeběhnou kluby a besídka:
materiály od Dětské misie
– film Bůh je s námi od BTM
příběhy a další materiály nebo online kurzy pro rodiče a vedoucí od Tim 2,2
animovaná videa v projektu Staleté kořeny
– aplikace Bible pro děti

Přejeme nám všem, abychom i v této době ve všem spoléhali na Pána Boha, abychom mohli mezi námi i lidem kolem nás šířit naději v Ježíši Kristu.
1 Tesalonickým 5,16 Vždycky se radujte. 17 Neustále se modlete. 18 Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši.