Archiv autora: CB Kladno

Velikonoce 2020

Na Velikonoce 2020 se vzhledem k situaci nesejdeme k bohoslužbám jako celý sbor, chtěli bychom si ale připomenout velikonoční události následujícím způsobem:
– na Velký pátek (den ukřižování Pána Ježíše Krista) 10. 4., kdy se obyčejně koná společná bohoslužba od 18:00, bude připraveno audio k použití při bohoslužbě v domácím prostředí
– o velikonoční noci ze soboty 11. 4. od 18:00 na neděli 12. 4. do 9:00 se můžeme připojit do modlitebního řetězce po hodině na http://modlitby.cbkladno.cz/ – modlit se budeme po domovech s předáním štafety dalšímu v pořadí telefonicky
– v neděli vzkříšení 12. 4., kdy se obyčejně koná společná bohoslužba od 10:00, bude připraveno audio k použití při bohoslužbě v domácím prostředí

Lukáš 24,6-7 Není zde, ale byl vzkříšen. Vzpomeňte si, jak k vám mluvil, když byl ještě v Galileji, když řekl o Synu člověka, že musí být vydán do rukou hříšných lidí, být ukřižován a třetího dne vstát.

Srdce pro Krista – večer chval z obýváku

Srdečně Vás zveme na „Večer chval z obýváku“ v sobotu 4. 4. od 17:00. Protože se nesejdeme v modlitebně, bude před začátkem z srdce.pro.krista@seznam.cz poslaný mail, kde je možné si postupně pustit chvály a modlitby (cca 40 minut) – viz tento playlist, i níže. Tento „Večer chval z obýváku“ bude věnovaný všem křesťanům, kteří jsou za svou lásku a víru ke Kristu pronásledováni, mučeni nebo zabíjeni. Zapomeňme chvilku na naše starosti s tím vším, co se kolem nás právě děje a modleme se za naše bratry a sestry. Modleme se za sílu Svatého ducha, který je v nich.
Zpívejte Hospodinu, chvalte Hospodina, protože vysvobodil ubožáka z rukou zlovolníků (Jeremiáš 20,13)
Pokud chcete dostávat další související pozvánky, chvály a verše z Bible, prosím napište na srdce.pro.krista@seznam.cz (kontakt: Míra Šlanc, 607529650). Pokračování textu Srdce pro Krista – večer chval z obýváku

Běh sboru v současné době

Milé sestry, milí bratři, protože je do odvolání zrušená společná nedělní boholužba, shrnujeme zde několik informací z mailů:
povzbuzujeme v uspořádání nedělní rodinné bohoslužby v domácím prostředí dle materiálů k domácí bohoslužbě – dle dosavadních zkušeností je tato forma vhodná pro návazné rozhovory a modlitby, může být více interaktivní
– pokud hledáte texty/akordy/noty ke chvalám, můžete zkusit zpěvníky CB a noty na 3pé
– jako sbor se společně modlíme každý den ve 20:00, byl spuštěný postní řetězec
– pokud nedostáváte zprávy z mailové skupiny členů a přátel sboru a chcete se přidat, prosím napište na info@cbkladno.cz
– neváhejte se obrátit na starší sboru telefonicky nebo mailem s např. prosbou o modlitbu (po telefonu nebo jinak online), o praktickou pomoc a podobně (děkujeme všem za nabídky pomoci)
– další tipy do tohoto období můžete nalézt i na https://portal.cb.cz/koronavirus

Nejen pro děti, než se opět rozeběhnou kluby a besídka:
materiály od Dětské misie
– film Bůh je s námi od BTM
příběhy a další materiály nebo online kurzy pro rodiče a vedoucí od Tim 2,2
animovaná videa v projektu Staleté kořeny
– aplikace Bible pro děti

Přejeme nám všem, abychom i v této době ve všem spoléhali na Pána Boha, abychom mohli mezi námi i lidem kolem nás šířit naději v Ježíši Kristu.
1 Tesalonickým 5,16 Vždycky se radujte. 17 Neustále se modlete. 18 Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši.

Dočasné zrušení nedělních bohoslužeb

Milé sestry, milí bratři, vzhledem k aktuální situaci je zrušená společná nedělní bohoslužba v našem sboru, počínaje shromážděním 15. 3., do odvolání. Chtěli bychom Vás povzbudit v uspořádání nedělní rodinné bohoslužby v domácím prostředí, plánujeme rozesílat v neděli alespoň krátké zamyšlení – viz materiály k domácí bohoslužbě. Ohledně dalších aktivit byl odeslán mail s podrobnějšími informacemi, včetně interní mailové skupiny (pokud jste ho nedostali a chcete aktualizace dostávat nebo se chcete zapojit do mailové skupiny členů a přátel sboru, prosím napište na info@cbkladno.cz) – mimo jiné je spuštěný postní řetězec. Přejeme nám všem, abychom v tomto období mohli být světlem a solí pro svět kolem nás, abychom v sobě a ani kolem nás nešířili strach a obavy, ale naději v Ježíši Kristu a povzbuzujeme ke společným modlitbám – viz též Stanovisko Rady Církve bratrské k riziku epidemie.

Přednáška „Násilí ve Starém zákoně“

Aktualizace: vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu je přednáška zrušena.
Srdečně Vás zveme na přednášku Násilí ve Starém zákoně, která se bude konat v pátek 13. března od 18 hodin v Husově sboru (Plk. Stříbrného 686, bývalá synagoga vedle KB). Přednášet bude doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D., vedoucí Katedry biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty UK v Praze.

40 dní s Biblí

Opět Vás v předvelikonočním čase zveme ke společné i osobní četbě Bible, k jejímu studiu a rozjímání. Akce 40 dní s Biblí se letos koná od 4. března do 12. dubna.
Na letošní rok s tématem „Jeremjáš“ je připraveno společné čtení z této Biblické knihy, úsek ráno a úsek večer – viz materiály včetně rozpisu. Denní čtení bude k dispozici na stránkách akce, pokud chcete, můžete své postřehy, i to, co jste během studia prožili, sdílet na facebookové stránce této akce.
Ať je pro nás všechny doba před velikonocemi dobou nové milosti, která přichází do našeho života, do našich rodin i do našeho společenství od Boha Otce, Syna a Ducha svatého.