Archiv autora: CB Kladno

Srdce pro Krista – večer chval

Srdečně Vás zveme na sobotu 29. 2. v čase 17-19 hodin do modlitebny Církve bratrské Kladno, na čas chval a modliteb. Přijít a odejít můžete kdykoliv, můžete pozvat i své známé. Tyto pravidelné večery jsme nazvali Srdce pro Krista. Pokud chcete dostávat další související pozvánky, chvály a verše z Bible, prosím napište na srdce.pro.krista@seznam.cz (kontakt: Míra Šlanc, 607529650).
Další informace a plakát: Pokračování textu Srdce pro Krista – večer chval

Snubní prsten za život

Aktualizace: kniha je již k dispozici, včetně možnosti osobního vyzvednutí v knihkupectví krestanskakniha.cz. Kniha se též dá objednat i přímo v nakladatelství Stefanos/Hlas mučedníků.
Upozorňujeme na připravovanou knižní novinku, kterou si lze již nyní objednat v knihkupectví krestanskakniha.cz, případně osobně u Vaška Müllera (krestanska.kniha@email.cz, 605 245 713), je možné domluvit i platbu v hotovosti. Odhadovaný termín vydání je 27. 3. 2020. Pokud máte o knihu zájem, prosíme dejte vědět dopředu pro přehled, kolik knih objednat.
Z popisu: V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize nyní o tom on sám vypravuje…

Výroční členské shromáždění

lideZveme Vás na výroční členské shromáždění v neděli 21. 6. ve velkém sále v Domě techniky (Cyrila Boudy 1444, Kladno). Členské shromáždění naváže přímo na krátkou bohoslužbu od 10:00, nebude tak žádné občerstvení před členským jako obvykle. Pro děti ve věku besídky bude zajištěná služba pro celý blok bohoslužba a členské.
Součástí členského shromáždění bude volba staršovstva a další související volby. Na programu bude také diskuse k ohlédnutí za rokem 2019, včetně např. zprávy o hospodaření, o práci staršovstva, diakonie, dětských klubů a pohledu na duchovní stav sboru – k těmto věcem byla zaslaná brožurka. Prosím, modlete se za Boží vedení. Výroční členské shromáždění je jako vždy otevřeno i všem přátelům, kteří členy našeho sboru nejsou, ale nachází mezi námi duchovní domov.

29 dní vděčnosti, modliteb a půstu

Zveme Vás k připojení se do 29 dní vděčnosti, modliteb a půstu! Chtěli bychom se po tuto dobu od 1. do 29. února společně soustředit na Boha více tím, že si vyhradíme více času na vyjádření vděčnosti, na modlitby a na půst. Půst se v tomto případě týká něčeho, co si chci já sám na měsíc odepřít jako výraz vděčnosti – je to jen závazek mezi mnou a Bohem. Budeme si společně číst Skutky apoštolské (mají 28 kapitol) a můžeme si každý den pro sebe napsat, za co jsme vděční, za co prosíme, za koho se přimlouváme a co nás ze čtení Bible oslovilo. Poslední den, 29. února, můžeme věnovat osobní rekapitulaci celého období a přečíst si Žalm 33 – a také návštěvě večera chval. Těšíme se, jak společně vyjádříme Bohu vděčnost!

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. (Filipským 4,6)

Více informací (viz též brožurka pro oboustranný tisk, případně bez úpravy pro tisk do brožurky): Pokračování textu 29 dní vděčnosti, modliteb a půstu