Archiv autora: CB Kladno

Já jsem dobrý pastýř

V neděli 6. března 2011 se bude kázání týkat výroku Pána Ježíše Krista „já jsem dobrý pastýř“ (J 10:11) ze série „já jsem“.

Jan 10:11-15 (ČEP):

Jan 10:11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
12 Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.
13 Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.
14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
15 tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.

Světový den modliteb – Kladenské modlitební setkání

Kolik chlebů máte?Srdečně Vás zveme k ekumenickému modlitebnímu setkání při příležitosti světového dne modliteb. Setkání se bude konat v pátek 4. března v 18:00 ve sboru Církve československé husitské, Plk. Stříbrného 686, Kladno.

Program Světového dne modliteb letos připravili křesťané v Chile na téma: „Kolik chlebů máte?“ Budou se též promítat obrázky z jejich země. Můžete se podívat na informace o Chile a na přehled připraveného programu. Klíčové oddíly z Bible jsou 1. Královská 17:8-16 a Marek 6:30-44. Další informace jsou například na stránkách ekumenické rady, případně na stránkách WDP IC 2011.

Já jsem vinný kmen

Tuto neděli 27. února 2011 bude další kázání z cyklu „já jsem“, tentokrát o výroku Pána Ježíše „já jsem vinný kmen“ (J 15, 5).

Jan 15, 1-11 (ČEP):

Jan 15:1 „Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař.
2 Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce.
3 Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil.
4 Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně.
5 Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic.
6 Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.
7 Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám.
8 Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.
9 Jako si Otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce.
10 Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce.
11 To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost aby byla plná.“

Já jsem světlo světa

Kázání v neděli 20. února 2011 bude ze série „já jsem“ a tentokrát se bude týkat výroku Pána Ježíše „já jsem světlo světa“ (J 8, 12).

Jan 8, 12-18 (ČEP):

Jan 8:12 Ježíš k nim opět promluvil a řekl: „Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života.
13 Farizeové mu řekli: „Ty vydáváš svědectví sám o sobě, proto tvé svědectví není pravé.“
14 Ježíš jim odpověděl: „I když vydávám svědectví sám o sobě, moje svědectví je pravé, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy nevíte, odkud přicházím a kam jdu.
15 Vy soudíte podle zdání. Já nesoudím nikoho.
16 Jestliže já přece soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám, ale se mnou i ten, který mě poslal.
17 I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé.
18 Jsem to já, kdo svědčí sám o sobě; a svědčí o mně také Otec, který mě poslal.“

Já jsem dveře

Kázání nadcházející neděli 13. února 2011 bude z cyklu „já jsem“ a bude se týkat výroku Pána Ježíše „já jsem dveře“ (J 10, 9).

dveřeJan 10, 7-16 (ČEP):

Jan 10:7 Řekl jim tedy Ježíš znovu: „Amen, amen, pravím vám, já jsem dveře pro ovce.
8 Všichni, kdo přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči. Ale ovce je neposlouchaly.
9 Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mne, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastvu.
10 Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
11 Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
12 Ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk. A vlk ovce trhá a rozhání.
13 Tomu, kdo je najat za mzdu, na nich nezáleží.
14 Já jsem dobrý pastýř; znám své ovce a ony znají mne,
15 tak jako mě zná Otec a já znám Otce. A svůj život dávám za ovce.
16 Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. I ty musím přivést. Uslyší můj hlas a bude jedno stádo a jeden pastýř.

Sborová dovolená v létě 2011

Pojeďte s námi na letní sborovou dovolenou na Vysočinu! Letos v termínu 30. 7. – 6. 8. 2011, na chatě Doubravka (Horní Sokolovec 8, Chotěboř), která se nachází na polosamotě v prostředí Železných hor u Chotěboře u skalnatého kaňonu řeky Doubravy, na hranici přírodní rezervace Údolí Doubravy, v blízkosti naučných stezek začínajících pod chatou.

Cena za ubytování a polopenzi:

dospělí: 360Kč
děti 6-15 let: 290Kč
děti 4-5 let: 220Kč
děti do 3 let: 60Kč polopenze, ubytování zdarma

Pokud pojedete s námi, prosím přihlaste se e-mailem Dušanovi Pospíšilovi (d.pospisil@atlas.cz, telefon: 603 221 220), a uveďte kolik pojede dospělých osob, kolik dětí, kdy a v jaké výši jste uhradili zálohu a případné další informace. Dále prosíme o zaslání zálohy, nejlépe 50% ceny, na sborový účet 381442389/0800, v poznámce prosím uveďte jméno, počet přihlášených a procento platby.