Archiv autora: CB Kladno

Modlitby 24/7 na Velikonoce 2011

Modlitby 24/7 proběhnou v našem sboru o Velikonocích, tedy od pátku 22. do neděle 24. dubna 2011. Budou zahájeny a ukončeny společnou bohoslužbou, svůj čas si tedy můžete zaregistrovat od 22. 4. 19:00 do 24. 4. 10:00. K dispozici bude místnost v modlitebně, v přízemí (klubovna besídky), připravená na různé podoby modliteb a chval. Veškeré další informace jsou na http://www.modlitby24-7.cz/kladno/, včetně registrace.

Sčítání lidu, domů a bytů

Už brzy budeme mít co do činění se sčítáním lidu, rozhodným okamžikem pro vyplňované údaje bude půlnoc z 25. na 26. března. Formulář má svůj význam i pro církev. V jedné z předtištěných kolonek objevíte dotaz: „Náboženská víra“. Správnou odpovědí pak bude přesný název církve. Upozorňujeme, že naše církev se jmenuje Církev bratrská. Přesto, že se jedná o nepovinný údaj, je už předem jasné, že výsledné součty budou zpracovávat nejenom média, ale i státní orgány. Příslušnost k Církvi bratrské mohou uvést nejenom její řádní členové. Prosíme proto všechny její členy, ale i přátele, hosty či sympatizanty (včetně dětí, dorostenců i mládežníků), aby své sympatie či vztah k CB neopomněli uvést, neboť poskytnutá data mají pro Církev bratrskou mnohem větší než jen symbolický význam.

Údaje o jednotlivých osobách podléhají velmi přísné zákonné ochraně, nesmějí být zveřejňovány, ani komukoliv sdělovány, pracuje se pouze s anonymními výsledky. Doufáme, že letošní sčítání nám poslouží k vzájemnému prospěchu a rozšíření možností služby lidem kolem nás. Více viz v přiloženém letáčku.