Já jsem

bibleV Janově evangeliu o sobě Pán Ježíš několikrát říká „já jsem…“. V sedmi kázáních v nadcházejících týdnech se budeme věnovat vždy konkrétnímu vybranému výroku:

23.1. J 11, 25 Vzkříšení a život
30.1. J 6, 35 Chléb života
13.2. J 10, 9 Dveře
20.2. J 8, 12 Světlo světa
27.2. J 15, 5 Vinný kmen
6.3. J 10, 11 Dobrý pastýř
13.3. J 14, 6 Cesta, pravda i život
Před vlastním kázáním si tak můžeme text z Bible dopředu prostudovat.

Ekumenický týden modliteb v Kladně

kazatel
Zveme všechny na nadcházející ekumenický týden modliteb v Kladně!

Začátek bohoslužeb je vždy v 18:00 hodin.

Program:

18. ledna (úterý)
    Církev bratrská, káže Osweto Phanuel, farář CČSH
    Církev bratrská, Víta Nejedlého 1503, Kladno

19. ledna (středa)
    Církev československá husitská, káže Jana Daněčková, kazatelka ECM
    Církev československá husitská, Plk. Stříbrného 686, Kladno

20. ledna (čtvrtek)
    Římskokatolická církev, káže Daniela Brodská, farářka ČCE
    Katolická církev, fara na Náměstí starosty Pavla č. 2, Kladno

21. ledna (pátek)
    Českobratrská církev evangelická, káže Stanislav Jurek, farář CČSH
    Českobratrská církev evangelická, Generála Klapálka 1394, Kladno

Hesla pro Sbor Církve bratrské v Kladně na rok 2011

bibleSbor
Buďte vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášejte v lásce a usilujte zachovávat jednotu Ducha, spojeni poutem pokoje. Ef. 4,2-3

Mládež
Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána. Pláč Jer. 3,22-23

Dorost (PECKA)
Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Ef 4,32

Obři
Tam, kde jsou hříchy odpuštěny, není už třeba přinášet za ně oběti. Žd 10,18

Besídka
Ať tě neopouští milosrdenství a věrnost! Přivaž si je na hrdlo, napiš je na tabulku svého srdce. Přísloví 3,3