Velikonoce 2012

Na Velký pátek (ukřižování Pána Ježíše Krista) 6. 4. 2012 se můžete připojit k půstu, který bude zakončen bohoslužbou od 18:00 – program budou tvořit pašijní příběhy a Večeře Páně.

Noc ze soboty na neděli bude opět modlitební, s telefonickým předáváním modlitební štafety po domovech. Registrovat se můžete na http://modlitby.cbkladno.cz/ na termín od 7. 4. 18:00 do 8. 4. 9:00.

V neděli vzkříšení 8. 4. 2012 bude od 10:00 bohoslužba s Večeří Páně a s modlitbami za nemocné a za potřeby, které máme.

Modlitební noc

Příští noc ze soboty na neděli (18:00 – 9:00) bude opět probíhat modlitební štafeta – po domovech s předáním modlitební štafety telefonem. Odkaz k registraci na modlitby je v menu výše. V neděli pak bude bohoslužba s Večeří Páně a modlitbami za nemocné a potřebné, včetně uvedení do funkce a požehnání zvoleného staršovstva, diákonského a hospodářského týmu. Tradiční večer modliteb a chval tentokrát není, protože v modlitebně bude akce mládeže.

Shromáždění k volbě starších

Výroční shromáždění pro členy a přátele sboru proběhne v neděli 25. 3. Po bohoslužbě bude krátké občerstvení a poté od 12:00 bude následovat shromáždění k volbě staršovstva (volí členové sboru), diakonek a diakonů (volí celé společenství), revizorů účetnictví a hospodářské rady. Na programu je též shrnutí roku 2011 a pohled na to, co nás letos čeká.

Seznam kandidátů byl představen dnes a je též k dispozici níže a na nástěnce sboru. Aby byla volba právoplatná, musí se zúčastnit nadpoloviční většina členů sboru (viz též řád CB). Prosíme o modlitby za Boží vedení při volbě a pro požehnání pro službu zvolených.

Kandidátky

Pokračování textu Shromáždění k volbě starších