Velikonoční cesta

Zveme Vás na procházku na Vinařickou horu, ve středu 31. 3. od 15 do 17 hodin. Budou připravené tři malé úkoly na stanovištích, pro děti i dospělé, s velikonočním poselstvím. Zúčastnit se může každý, třeba lze takto strávit čas v kruhu rodiny. Stanoviště necháme na místě do pátku, pro ty, kdo by středeční termín nestihli, pak proběhne jejich úklid. Cesta je na https://mapy.cz/s/ranegerele, trasa začíná na volném parkovišti U Rybníka nebo lze do Vinařic dojet autobusem. Na konci cesty je možnost projít dolů a vlevo lesem k Přírodní rezervaci Třebichovická olšinka. Trasa je i pro kočárky. Kontakt: Markéta Lážnovská (zahrady@razdva.cz, tel. 733 584 807). Těšíme se, můžete pozvat i někoho dalšího, aby se velikonoční cesty zúčastnil. Přejeme požehnané Velikonoce!

Velikonoce 2021

Na Velikonoce 2021 plánujeme následující program:
– na Velký pátek (kdy si připomínáme ukřižování Pána Ježíše Krista) 2. 4. se od 10:00 připojíme ke společné bohoslužbě Církve bratrské. Kázat bude David Novák na téma „Ježíšovy královské modlitby“, zazní velikonoční pozdravy seniorů Josefa Sliže, Bedřica Smoly, Daniele Kalety, Matúše Kušníra a Roberta Harta. Stejně jako po každé jiné bohoslužbě bude i po této bohoslužbě online modlitební setkání. Veškeré další informace budou jako obvykle na https://cbkladno.cz/online/
– v noci ze soboty 3. 4. od 18:00 na neděli 4. 4. do 9:00 se lze připojit do modlitebního řetězce po hodině na http://modlitby.cbkladno.cz/ – modlit se budeme po domovech s předáním štafety dalšímu v pořadí telefonicky
– v neděli vzkříšení 4. 4. bude bohoslužba online od 10:00, včetně společné Večeře Páně po domovech. Kdo se budete chtít zúčastnit, prosíme připravte si doma chléb a víno, stejně jako posledně.

Jan 11,25 Ježíš jí řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít. 26 A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?“

Společná bohoslužba Církve bratrské

Aktualizace: Prosíme vyplňte i dotazník pro celou CB, výsledky budou zveřejněné.
V neděli 14. března 2021 od 9:30 Vás zveme k účasti na společné on-line bohoslužbě Církve bratrské. Kázat bude Roman Toušek, člen Rady Církve bratrské, na text z Lukášova evangelia 10,21-24 s tématem „Jak se máš, Bože?“. Bohoslužbu můžete sledovat přes webové stránky sboru CB Bystré nebo na místě našich online bohoslužeb.
Po skončení společné bohoslužby bude pro zájemce následovat on-line modlitební setkání na https://join.skype.com/f5PmbKHtRghV – připojit se může každý a můžeme se modlit za Vaše potřeby.
Plakátek: Pokračování textu Společná bohoslužba Církve bratrské

Rozloučení s Drahuškou Slabou

S lítostí oznamujeme, že tento svět opustila naše sestra Drahuška Slabá, krátce po 79. narozeninách. Nikdy v modlitbě nezapomínala na nás a na náš sbor, zajímala se o stavbu nové modlitebny a plánovala cestu ze Švermova do Rozdělova, aby modlitebnu viděla. Děkujeme všem, kdo se o ní v posledních dnes starali a byli s ní v kontaktu. Modleme se za všechny její blízké.

Jen v Bohu duše má odpočívej, od něj přichází moje naděje. Žalmy 62,6

Pane, nauč nás modlit se – 40 dní s Biblí

Srdečně Vás zveme k připojení se k dalšímu ročníku akce „40 dní s Biblí“, která bude zahájena ve středu 24. února a potrvá celých 40 dní až do velikonoční neděle 4. dubna 2021. Budeme velmi rádi, pokud se i Vy připojíte svým rozhodnutím čtení vybraných částí Písma. Na letošní rok s tématem Pane, nauč nás modlit se je základem modlitba Páně, navržené texty čtení pocházejí z Lukášova evangelia, které je někdy nazýváno „evangeliem modlitby“, dále je v rozpisu jeden žalm, třeba jako podklad k dalším modlitbám. Materiály naleznete na webu akce. Jako podporu lze použít web akce nebo facebookovou stránku akce, kde by měla být pravidelně dostupná čtená pasáž. Pokud Vás něco ze čtené pasáže osloví, můžete pod danou pasáží zanechat komentář – věříme, že to bude k užitku i ostatním. Těšíme se zejména na společné modlitby k našemu Pánu.

Pozvánka ke společným modlitbám CB

Milí bratři, milé sestry, chtěli bychom se připojit ke společným modlitbám Církve bratrské ve dnech od 19. do 24. února 2021.
Ve středu 24. února chceme pomocí tradičních 40 dní s Biblí společně vstoupit do předvelikonoční doby. Tématem bude tentokrát modlitba, mottem pak: „Pane, nauč nás modlit se.“
Jedním ze způsobů, jak se naučit modlit, je… začít se modlit. Jinými slovy, přejít od přemýšlení nad modlitbou k praktikování modlitby. Jedná se o princip, že to, co nás mění především, není myšlenka, ale zkušenost s ní, tedy konkrétní čin, skutek. K této praxi nám může pomoci i společně sdílený řetězec modliteb, ve kterém se jako církev můžeme v této podivné době spojit, a který proběhne ještě před akcí 40 dní z Biblí, konkrétně od 19. do 24. února. Pokud byste se chtěli zapojit, využijte sdílený formulář https://tinyurl.com/ROZPIS-CB, do kterého můžete napsat svoje jméno na konkrétní hodinu. Součástí je i modlitební nástěnka https://tinyurl.com/MODLITBY-CB, kam je též možné napsat konkrétní modlitební náměty, které se mohou stát dalším modlitebníkům inspirací.

Společná bohoslužba Církve bratrské

V neděli 14. února 2021 od 9:00 Vás zveme k účasti na společné on-line bohoslužbě Církve bratrské. Kázat bude Petr Raus, 1. místopředseda Rady Církve bratrské, na téma Jednat s rozmyslem – čemu dát přednost. Bohoslužbu můžete sledovat přes webové stránky sboru CB Těšín nebo také přímo na https://www.youtube.com/c/MultimediaCBtesin/live.
Po skončení přenosu společné bohoslužby se můžete připojit na https://join.skype.com/f5PmbKHtRghV na modlitební setkání CB Kladno a dalších zájemců. Více informací najdete na https://cbkladno.cz/online/.
Plakátek: Pokračování textu Společná bohoslužba Církve bratrské