Běh sboru v současné době

Milé sestry, milí bratři, protože je do odvolání zrušená společná nedělní boholužba, shrnujeme zde několik informací z mailů:
povzbuzujeme v uspořádání nedělní rodinné bohoslužby v domácím prostředí dle materiálů k domácí bohoslužbě – dle dosavadních zkušeností je tato forma vhodná pro návazné rozhovory a modlitby, může být více interaktivní
– pokud hledáte texty/akordy/noty ke chvalám, můžete zkusit zpěvníky CB a noty na 3pé
– jako sbor se společně modlíme každý den ve 20:00, byl spuštěný postní řetězec
– pokud nedostáváte zprávy z mailové skupiny členů a přátel sboru a chcete se přidat, prosím napište na info@cbkladno.cz
– neváhejte se obrátit na starší sboru telefonicky nebo mailem s např. prosbou o modlitbu (po telefonu nebo jinak online), o praktickou pomoc a podobně (děkujeme všem za nabídky pomoci)
– další tipy do tohoto období můžete nalézt i na https://portal.cb.cz/koronavirus

Nejen pro děti, než se opět rozeběhnou kluby a besídka:
materiály od Dětské misie
– film Bůh je s námi od BTM
příběhy a další materiály nebo online kurzy pro rodiče a vedoucí od Tim 2,2
animovaná videa v projektu Staleté kořeny
– aplikace Bible pro děti

Přejeme nám všem, abychom i v této době ve všem spoléhali na Pána Boha, abychom mohli mezi námi i lidem kolem nás šířit naději v Ježíši Kristu.
1 Tesalonickým 5,16 Vždycky se radujte. 17 Neustále se modlete. 18 Ve všem vzdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši.

Dočasné zrušení nedělních bohoslužeb

Milé sestry, milí bratři, vzhledem k aktuální situaci je zrušená společná nedělní bohoslužba v našem sboru, počínaje shromážděním 15. 3., do odvolání. Chtěli bychom Vás povzbudit v uspořádání nedělní rodinné bohoslužby v domácím prostředí, plánujeme rozesílat v neděli alespoň krátké zamyšlení – viz materiály k domácí bohoslužbě. Ohledně dalších aktivit byl odeslán mail s podrobnějšími informacemi, včetně interní mailové skupiny (pokud jste ho nedostali a chcete aktualizace dostávat nebo se chcete zapojit do mailové skupiny členů a přátel sboru, prosím napište na info@cbkladno.cz) – mimo jiné je spuštěný postní řetězec. Přejeme nám všem, abychom v tomto období mohli být světlem a solí pro svět kolem nás, abychom v sobě a ani kolem nás nešířili strach a obavy, ale naději v Ježíši Kristu a povzbuzujeme ke společným modlitbám – viz též Stanovisko Rady Církve bratrské k riziku epidemie.

Přednáška „Násilí ve Starém zákoně“

Aktualizace: vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu je přednáška zrušena.
Srdečně Vás zveme na přednášku Násilí ve Starém zákoně, která se bude konat v pátek 13. března od 18 hodin v Husově sboru (Plk. Stříbrného 686, bývalá synagoga vedle KB). Přednášet bude doc. Mgr. Jiří Beneš, Th.D., vedoucí Katedry biblistiky a judaistiky Husitské teologické fakulty UK v Praze.

40 dní s Biblí

Opět Vás v předvelikonočním čase zveme ke společné i osobní četbě Bible, k jejímu studiu a rozjímání. Akce 40 dní s Biblí se letos koná od 4. března do 12. dubna.
Na letošní rok s tématem „Jeremjáš“ je připraveno společné čtení z této Biblické knihy, úsek ráno a úsek večer – viz materiály včetně rozpisu. Denní čtení bude k dispozici na stránkách akce, pokud chcete, můžete své postřehy, i to, co jste během studia prožili, sdílet na facebookové stránce této akce.
Ať je pro nás všechny doba před velikonocemi dobou nové milosti, která přichází do našeho života, do našich rodin i do našeho společenství od Boha Otce, Syna a Ducha svatého.

Srdce pro Krista – večer chval

Srdečně Vás zveme na sobotu 29. 2. v čase 17-19 hodin do modlitebny Církve bratrské Kladno, na čas chval a modliteb. Přijít a odejít můžete kdykoliv, můžete pozvat i své známé. Tyto pravidelné večery jsme nazvali Srdce pro Krista. Pokud chcete dostávat další související pozvánky, chvály a verše z Bible, prosím napište na srdce.pro.krista@seznam.cz (kontakt: Míra Šlanc, 607529650).
Další informace a plakát: Pokračování textu Srdce pro Krista – večer chval

Snubní prsten za život

Aktualizace: kniha je již k dispozici, včetně možnosti osobního vyzvednutí v knihkupectví krestanskakniha.cz. Kniha se též dá objednat i přímo v nakladatelství Stefanos/Hlas mučedníků.
Upozorňujeme na připravovanou knižní novinku, kterou si lze již nyní objednat v knihkupectví krestanskakniha.cz, případně osobně u Vaška Müllera (krestanska.kniha@email.cz, 605 245 713), je možné domluvit i platbu v hotovosti. Odhadovaný termín vydání je 27. 3. 2020. Pokud máte o knihu zájem, prosíme dejte vědět dopředu pro přehled, kolik knih objednat.
Z popisu: V prosinci 2015 byl na letišti v Chartúmu zadržen tajnou policií český občan Petr Jašek. Následujících čtrnáct měsíců byl vězněn súdánským režimem a v lednu 2017 ho tamní tribunál odsoudil na doživotí za „špionáž a velezradu“, třebaže jeho skutečným „zločinem“ byla prostá snaha pomoci africkým pronásledovaným křesťanům. Co prožíval v obávaném saharském vězení, bylo po dlouhé měsíce předmětem velkých obav a spekulací. V této knize nyní o tom on sám vypravuje…