Čtvrteční skupinka online

Zveme Vás na skupinku online vždy ve čtvrtek od 20:00, na https://join.skype.com/OFabWCj7iX7E. Nemusíte si nic instalovat, obrazovka s videem se vám zobrazí ve vašem internetovém prohlížeči. Přes telefon to možná bude vyžadovat instalaci aplikace Skype.
Další skupinky najdete i v programu týdne, pro zapojení kontaktujte vedoucího pro další informace. Online skupinka je otevřená každému, může být dobrá i pro ty, kdo jsou opatrní na množství osobních kontaktů. Můžete se připojit i když se třeba našich shromáždění jinak neúčastníte. Jako každá skupinka i tato online skupinka nabízí:
– možnost sdílet své zkušenosti, povzbuzovat se
– neformální obecenství
– místo, kde můžeme hovořit vzájemně o Božím slově
– příležitost modlit se za sebe navzájem

Restart – měsíc vděčnosti, půstu a modliteb

Vážení bratři, sestry a přátelé CB Kladno, zveme Vás k zapojení se do měsíce vděčnosti, půstu a modliteb od 1. do 28. února 2022. Tento měsíc představuje 28 dní příležitostí se více modlit, vstoupit do půstu a být více času s naším Pánem. Letošní únor jsme se rozhodli zaměřit na RESTART. RESTART jak našeho osobního duchovního života, tak i našeho sborového života. Potřebujeme to. Je to také zvláštní čas v tom, že se jako sbor můžeme sjednotit v hledání Boží tváře a v několika tématech k modlitbám. Stačí, když se už dva sjednotí v prosbě a co teprve když se sjednotí celý sbor. V příloze jsou některá témata k našemu osobnímu rozvoji, ale také ke společným modlitbám. Do půstu se lze zapojit i prostřednictvím postního řetězce na https://modlitby.cbkladno.cz/pust/.

Výroční členské shromáždění

lideZveme Vás na výroční členské shromáždění v neděli 20. 3. 2022 ve velkém sále v Domě techniky (Cyrila Boudy 1444, Kladno). Členské shromáždění naváže na bohoslužbu od 10:00.
Na programu bude diskuse k ohlédnutí za rokem 2021. Prosíme modlete se za Boží vedení. Výroční členské shromáždění je jako vždy otevřeno i všem přátelům, kteří členy našeho sboru nejsou, ale nachází mezi námi duchovní domov.

Hesla pro náš sbor na rok 2022

bibleZe začátku roku si při nedělním shromáždění vytahujeme hesla (verše z Bible) pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý má též možnost si vytáhnout heslo pro sebe. Hesla jsou letos vybraná od BTM.

Heslo pro rok 2020 pro sbor zní:
Matouš 9,29 Podle vaší víry se vám staň.

Další vylosovaná hesla zní následovně:
Pokračování textu Hesla pro náš sbor na rok 2022