Velikonoční svátky 2011

Program na velikonoční svátky je následující:

Velký pátek (den ukřižování Pána Ježíše) 22. dubna v 18.00 bude bohoslužba s Večeří Páně; zveme všechny k připojení se k půstu během tohoto dne.
• Tím zároveň začnou modlitby 24/7, které potrvají do neděle; stále je možné se registrovat, připojit se může kdokoliv.
• V sobotu 23. dubna bude od 9 do 16 hodin probíhat čtení Bible na pěší zóně.
Neděle vzkříšení 24. dubna – v 10:00 bude bohoslužba s Večeří Páně, po ní následuje veřejná bohoslužba našeho sboru na pěší zóně v rozmezí 12:00 – 13:00 hodin.

Program Velikonočního křesťanského víkendu na pěší zóně v Kladně (klikněte na plakátek pro jeho zvětšení):

V sobotu 9 do 16 hodin čtení Bible, včetně Evangelizačního slova, zazpívá též Husův sbor.

V neděli velikonoční bohoslužby:
10:05-10:35 Hudební skupina Charis
10:35-10:45 Slovem slouží Stanislav Jurek (Husův sbor)
10:45-11:00 Zpívá Husův sbor
11:00-11:05 Svědectví
10:05-11:30 Zpívá Husův sbor
11:30-11:40 Igor Grytsyk – evangelizační kulturní program (BJB)
11:40-12:00 Hudební skupina Charis
12:00-13:00 Slovem slouží Daniel Kaleta + svědectví CB a chvály
13:00-13:45 Smetanův mužský sbor Kladno
14:00-18:00 Evangelizační odpoledne – Hudební skupina Charis, hudební skupina Abraham team, slouží pastoři z církve Slovo života Pardubice a Kroměříž

Po celý víkend
• Dětský koutek – trampolína, skákací hrad…
• Prodej křesťanské literatury
• Občerstvení pro příchozí

Aktualizace: podívejte se na fotky!

Modlitby 24/7 na Velikonoce 2011

Modlitby 24/7 proběhnou v našem sboru o Velikonocích, tedy od pátku 22. do neděle 24. dubna 2011. Budou zahájeny a ukončeny společnou bohoslužbou, svůj čas si tedy můžete zaregistrovat od 22. 4. 19:00 do 24. 4. 10:00. K dispozici bude místnost v modlitebně, v přízemí (klubovna besídky), připravená na různé podoby modliteb a chval. Veškeré další informace jsou na http://www.modlitby24-7.cz/kladno/, včetně registrace.

Sčítání lidu, domů a bytů

Už brzy budeme mít co do činění se sčítáním lidu, rozhodným okamžikem pro vyplňované údaje bude půlnoc z 25. na 26. března. Formulář má svůj význam i pro církev. V jedné z předtištěných kolonek objevíte dotaz: „Náboženská víra“. Správnou odpovědí pak bude přesný název církve. Upozorňujeme, že naše církev se jmenuje Církev bratrská. Přesto, že se jedná o nepovinný údaj, je už předem jasné, že výsledné součty budou zpracovávat nejenom média, ale i státní orgány. Příslušnost k Církvi bratrské mohou uvést nejenom její řádní členové. Prosíme proto všechny její členy, ale i přátele, hosty či sympatizanty (včetně dětí, dorostenců i mládežníků), aby své sympatie či vztah k CB neopomněli uvést, neboť poskytnutá data mají pro Církev bratrskou mnohem větší než jen symbolický význam.

Údaje o jednotlivých osobách podléhají velmi přísné zákonné ochraně, nesmějí být zveřejňovány, ani komukoliv sdělovány, pracuje se pouze s anonymními výsledky. Doufáme, že letošní sčítání nám poslouží k vzájemnému prospěchu a rozšíření možností služby lidem kolem nás. Více viz v přiloženém letáčku.